Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esimesed rahastusotsused, millega toetatakse biogaasi tanklate rajamist Jürisse ja Võrru. Kokku toetab riik kahte projekti Ühtekuuluvusfondi vahenditest 321 324 euroga.

KIKi juhatus allkirjastas otsused AS Alexela Oil poolt Tallinna ringteele, Jürisse ning AS Alexela Energia poolt Võrru rajatava biogaasitankla toetamiseks.

Võru tankla rajamise toetus on 209 101 eurot ning tankla valmib 2016. aasta lõpuks. Jüri tankla rajamist toetatakse 112 223 euroga ning tankla peaks valmima hiljemalt 2017. aasta lõpuks. Kahe projekti kogumaksumus on 959 000 eurot ning nende tulemusena planeeritakse transpordisektoris järgmise 10 aasta jooksul võtta kasutusse 151 tonni biometaani. Tänu sellele jääb õhku paiskamata 3319 tonni fossiilset CO₂.

KIKile laekus biometaani tankimisvõimalusega tanklate toetamise taotlusvooru seitse projekti kogusummas 1 639 132 eurot, taotlusvooru eelarve on 1 500 000 eurot. Kolmel juhul otsustasid taotlejad taotlused tagasi võtta, kahe taotluse hindamine KIKis veel käib.

KIKi kaudu suunatavate toetuste eesmärk on biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et aidata kaasa taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamisele. Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10%ni aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.

Biometaani toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.