Traditsiooniliselt algab avamisüritus malevlaste ja rühmajuhtide rongkäiguga läbi vanalinna. Selleks kogunetakse juba kell 12.00 õpilasmaleva sümboolikaga Vabaduse väljakule. Sealt hakatakse kell 12.45 liikuma puhkpillimuusika saatel Raekoja platsi suunas (mööda Harju tänavat). Avatseremoonial saavad sõna linna esindaja ja Tallinna õpilasmaleva juhataja, tunnistuse saavad uued rühmakomandörid, antakse malevlase vanne ning esitatakse ka mõned malevalaulud.

Sel suvel saab üle Eesti õpilasmaleva kaudu töökogemuse umbes 4500 koolinoort. Tallinnas  malevakorraldust koordineeriv Sihtasutus Õpilasmalev organiseerib ligi 1000 malevakohta. Neist umbes pooled on Tallinna linnas ja teine osa väljaspool. Teist aastast järjest osaleb Sihtasutus Õpilasmalev projektis “Noorte Töösuvi”, mille raames tekivad malevarühmad omavalitsustesse*, kus pole malevat varem tehtud.

Sihtasutus Õpilasmalev koostöös MTÜ-ga Riigikaitse Rügement (Kaitseministeeriumi toel) viib ka sel aastal läbi riigikaitse õpilasmaleva programmi. Selle käigus saavad osad Tallinna ja ka teiste piirkondade malevarühmad teadmisi Eesti riigikaitsest ning proovida ka metsaelu välilaagris.

Viimastel aastatel ongi kujunenud tavaks, et nö klassikalisele malevaformaadile lisatakse mingi tegevus või teema. Lisaks riigikaitsele on sel aastal tulemas sotsiaalmeedia teemalised malevarühmad. Positiivse trendina võib ka märkida erinevate Eesti malevakorraldajate tihedam koostöö. Näiteks on tulemas mitmeid ühisrühmi, kuhu kokku pandud erinevatest piirkondadest noored.

Malevasuve lõpetab 14.-16. augustil toimuv üleriigiline kokkutulek Ruunaweres