Üle saja Euroopa loomakaitseorganisatsiooni koguvad Euroopa Liidu kodanike allkirju algatusele “End the Cage Age”, mille eesmärgiks on lõpetada puuride kasutamine Euroopa loomakasvatuses.

  • Loomakaitse
  • 15. oktoober 2018
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Allkirju kogub ka loomade eestkoste organisatsioon MTÜ Loomus.
“Loomulikult on Loomus endiselt seisukohal, et loomade ekspluateerimiseks õigustust polegi, aga sama loomulikult toetame läbimõeldud rahvusvahelisi kampaaniaid, mis vähendavad loomade kannatusi”, ütles Loomuse juhataja Kadri Taperson. “Tänu kodanikualgatustele suureneb ka nende inimeste hulk, kes oskavad endale loomade olukorda paremini teadvustada ja teha seetõttu teadlikke valikuid.”

Euroopas veedavad sajad miljonid loomad terve elu puurides, mis ei võimalda neil tagada liigiomaseid vajadusi. Algatuse käigus tuleb aasta jooksul koguda miljon Euroopa Liidu kodaniku allkirja. Kui allkirjad koos, asub ettepanekut menetlema Euroopa Komisjon. Algatuse käivitas loomakaitseühing Compassion In World Farming.

Oma allkirja puurideajastu lõpetamise toetuseks saab anda siin.