Täna esitab komisjon uue strateegia, mis aitab Euroopa tööstusel juhtida kaht üleminekut – üleminekut kliimaneutraalsusele ja digitaalsele juhtpositsioonile. Strateegiaga tahetakse suurendada Euroopa konkurentsivõimet ja strateegilist autonoomiat ajal, mil geopoliitiline võim on nihkumas ja ülemaailmne konkurents suureneb.

  • Majandus
  • 10. märts 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Algatuste paketis visandatakse uus lähenemine Euroopa tööstuspoliitikale, mis põhineb kindlalt Euroopa väärtustel ja sotsiaalse turu traditsioonidel. Selles esitatakse rida meetmeid, millega toetada kõiki Euroopa tööstuses osalejaid, sealhulgas suur- ja väikeettevõtteid, innovaatilisi idufirmasid, uurimiskeskusi, teenuseosutajaid, tarnijaid ja sotsiaalpartnereid. Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) suunatud strateegia eesmärk on vähendada bürokraatiat ja aidata Euroopa arvukatel VKEdel tegeleda ettevõtlusega kogu ühtsel turul ja kaugemalgi, pääseda ligi rahastusele ning olla teejuhiks üleminekul digitehnoloogiale ja rohelisele majandusele. Tänased algatused sisaldavad ka konkreetseid samme tõkete kõrvaldamiseks hästi toimiva ühtse turu eest, mis on Euroopa suurim vara ning võimaldab kõigil meie ettevõtetel kasvada ja konkureerida nii Euroopas kui ka väljaspool.

Siseturuvolinik Thierry Breton lisas: „Euroopal on maailma tugevaim tööstus. Meie suured ja väikesed ettevõtted annavad meile tööd, toovad jõukust ja tagavad strateegilise autonoomia. Rohemajandusele ja digitehnoloogiale ülemineku juhtimine ning välissõltuvuse vältimine uues geopoliitilises kontekstis nõuab radikaalseid muutusi – ja need peavad algama nüüd.“

Täna avaldatud tööstuspoliitika pakett sisaldab uut tööstusstrateegiat, uut väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud strateegiat ning tegevuskava, millega soovitakse tagada ühtse turu normide parem rakendamine ja järgimine.

Loe täpsemalt siit.