2015. aasta 26. novembril kuulutas Euroopa Komisjon Brüsselis välja Euroopa sotsiaalse innovatsiooni auhinna võitjad. Konkursile, kus tänavu otsiti uusi võimalusi kasvamiseks, esitati 1408 taotlust neljakümnest riigist. 50 000-eurose auhinnaraha said ratastoolis mesinikele mõeldud leiutis Bosnia ja Hertsegoviinast, eakate inimeste külalismajutuse platvorm Iirimaalt ja eravalduses olevate invasõidukite rentimise kontseptsioon Prantsusmaalt. Lisaks võitjatele pääses lõppvooru veel seitse uudset ideed. Saagem finalistidega tuttavaks!

VÕITJA: Apiformi mesitarud ratastoolis mesinikele (Bosnia ja Hertsegoviina)

Mesindus tähendab tavaliselt tööd raskete kastidega, pikki kontrollkäike ja nõelata saamist, kuid ühtlasi on see ka väga huvitav töö. Paljude mesinike meelest lausa ilus töö. Paraku ei ole mesiniku amet mõeldud kõigile.

Kuigi leidub palju ratastoolis inimesi, kes tegelevad mesindusega, ei ole tänapäeva mesitarud tehtud nende vajadusi arvestades. Ratastoolis, seljavaludega või artriiti põdevad inimesed vajavad tavaliste mesitarudega tegelemiseks abilisi.

Apiformi mesitaruga saab tegeleda istudes, kuna see avaneb tahapoole. Mesinik võib jälgida olukorda, toita ja isegi vaadelda oma mesilasi ilma neid puudutamata, vähendades sel viisil nõelata saamise ohtu.

Loe lisa:

VÕITJA: The Freebird Club külalismajutus eakatelt eakatele (Iirimaa)

The Freebird Club on veebipõhine platform, mis võimaldab eakatel külalismajutust kasutada. See toimib nagu eakatele mõeldud rahvusvaheline kodumajutusega sotsiaalne reisiklubi: võõrustajad rendivad kindla hinnakirja alusel vabu tubasid oma klubiliikmetest külalistele.

Eriliseks teeb aga asja see, et võõrustajad ise ei lahku selleks ajaks kodust, kuna kontseptsioon näeb ette, et nauditav peaks olema nii majutus ise kui ka suhtlemine oma eakaaslastega. Idee pakub iseseisvatele vanematele inimestele täiesti uut võimalust reisimiseks ning võimaldab samas ka võõrustajatel oma elamispinnaga raha teenida.

Mis aga peamine – see on lõbus ja lihtne viis kohtuda elu lõpupoole uute inimestega ning omavahel suhelda. Selline võimalus reisida, suhelda ja ka uut moodi raha teenida on psüühiliselt turgutav ning mõistetavalt ka enesehinnangut ja üleüldist heaolu tõstev.

The Freebird Club keskendub kahele peamisele vananevat ühiskonda puudutavale probleemile: eakate inimeste üksindusele ja hilisemas elufaasis esinevale majanduslikule ebakindlusele.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto: Ekraanitõmmis veebilehelt thefreebirdclub.com

VÕITJA: Veebilahendus Wheeliz aitab liikumispuudega inimestel rentida eraomandis invasõidukeid (Prantsusmaa)

Ratastoolis inimesed vajavad liikumiseks sageli spetsiaalselt selleks kohandatud autot, kuna ühistransport on paljudes linnades puudulik, tavalise auto rentimine ei sobi ja spontaanselt taksot kinni pidada ka ei saa.

Prantsusmaal on aga enam kui 100 000 invasõidukiks kohandatud autot, mis on eraomandis. Wheelize kontseptsioon näeb ette selle tohutu autoarmaada kasutusse võtmist, lubades neil kohandatud autode omanikel, kes sõidukit igapäevaselt ei kasuta, oma autot otse liikumispuudega inimestele rentida. Lõpuks ometi oleks mobiilsus kättesaadav igale ratastoolis inimesele.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto: Ekraanitõmmis veebilehelt wheeliz.com

De Landgenoten loob kindlustunnet mahetootjatele (Belgia)

Igal nädalal lõpetab Flandrias tegevuse 25 farmi ja Belgia kaotab 145 jalgpalliväljaku jagu põllumajanduslikult haritavat maad. Olgugi, et flaami talupidajate demograafilised näitajad soosivad noori (kuna peaaegu pooled sealsetest farmeritest on juba üle 55 aasta vanad), takistavad sealsed kõrged maahinnad (keskmiselt 40 000 eurot hektar, aga äärmuslikul juhul koguni kuni 100 000 eurot hektar) neil põllumajandusega tegelema hakkamist. Tarvis on, et uuendusmeelsed farmerid looksid innovatiivseid lahendusi, mis võimaldaksid maad majanduslikult kasulikult, keskkonnasäästlikult ning sotsiaalselt aktiivselt kasutada.

Olles saanud inspiratsiooni Terre de Liens’i näitest Prantsusmaal, ühinesid 2014. aasta aprillis 17 flaami organisatsiooni, et asutada De Landgenoteni ühistu. 2014. aasta oktoobris loodi samanimeline sihtasutus. De Landgenoten kogub osakute müügi ning annetuste abil vahendeid, et soetada hektareid, mida põlvkonnast põlvkonda mahepõllumajandusmaana kasutada. Kindlustunne, et neil on juurdepääs kasutatavale maale, võimaldab talupidajatel jätkusuutliku tootmisega algust teha.

Ühistu osanikud on peamiselt farmeri enda kodukandi inimesed ning see võimaldab tal oma farmi arendada sotsiaalselt aktiivses toetavas keskkonnas.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto: Ekraanitõmmis veebilehelt delandgenoten.be

Last Minute Sotto Casa päästab toitu (Itaalia)

Last Minute Sotto Casa (LMSC) pakub välja originaalse ja toimiva viisi, kuidas vältida värske müümata jäänud toidu minema viskamist, ning samas tutvustavad ka uut võimast paradigmat, mis võib muuta majanduslikke ja sotsiaalseid väärtushinnanguid, luues erinevates linnaosades jaekaubanduse ja tarbijate vahel tõelise sotsiaalse sideme.

Tänu LMSC abile saab kauplus, kus on müümata toidu ülejääk, mis muidu visataks prügikasti, lihtsa tekstisõnumiga teavitada tarbijaid kaupadest, mis on eriti soodsa hinnaga müügil. See teade edastatakse vaid nendele tarbijatele, kes elavad konkreetse poe läheduses ja on end süsteemi kasutajaks registreerinud. Inimesed saavad valida, milliste toidukategooriate kohta nad teateid saavad või kui kaugel nende elukohast pood asuda võib.

Lõpuks võidavad kõik! Poe omanik võidab, kuna tal on päeva lõpuks rohkem raha kassas ning ta saab ka uusi kliente. Tarbijad võidavad, kuna neile jääb rohkem raha taskusse. Ka meie planeet võidab, kuna tonnide viisi toitu jääb prügikasti viskamata!

Mõne kuu jooksul peale projekti käivitumist on süsteemiga liitunud enam kui 30 000 kasutajat ning ainuüksi LMSC kodulinnas Torinos päästetakse nii iga kuu enam kui tonni jagu toiduaineid minema viskamisest. Kogu Itaalia peale säästetakse aga 15 tonni.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto: facebook.com/lastminutesottocasa

Mela Wear tegeleb puuvilla eluringiga (Saksamaa)

Mela Weari eesmärgiks on vaadelda puuvillase riide tarneahelat märksa holistilisemalt. Nad tahavad luua puuvillasele riidele kinnise eluringi: et materjal oleks taaskasutatav ning ka täielikult biolagunev.

Lähtudes ringmajanduse ja „hällist-hällini“ põhimõttest, soovivad Mela Weari eestvedajad lisada tootmisele ja tarneahelale materjali taaskasutuse, ning pöörata tähelepanu ka taaskasutatavale energiale ja veekvaliteedile.

Puuvillase riide taaskasutamine täiendava materjalikoguse tootmise asemel säästab selliseid ressursse nagu näiteks maa, energia, vesi, transport ja raha – kõike seda, mida aina suureneva rahvaarvuga planeedil on niigi tarvis.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto: Ekraanitõmmis veebilehelt melawear.de

Phee annab surnud mererohule uue otstarbe (Kreeka)

Phee toodab mereranda uhutud vahemere neptunirohust (ladina keeles Posidonia oceanica) erinevaid tooteid, näiteks 3D printerite niiti ja soojustuspaneele.

Toorainet hangitakse legaalselt kohalikelt omavalitsustelt, suurendades nii ümbertöödeldava biomassi hulka ning vähendades tekkivat prügi, mille tulemusena väheneb ka atmosfääri paisatava CO2 hulk. Lisaks hoitakse sel viisil kokku avaliku sektori raha.

Idee on innovatiivne, kuna kasutatakse biomassi mitmesuguste sisustuselementide tootmiseks. Materjali tootmine ei sõltu mineraalvaradest ning tooraine ei saa otsa.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto: facebook.com/phee.made

Mobiilne esmaabi äärealade vanuritele (Läti)

SMCCi (Samaritan Mobile Care Complex) peamiseks eesmärgiks on muuta vanemate, eriti just Läti maapiirkondades elavate inimeste elu paremaks.

Selle projektiga soovitakse Läti maakohtades kasutusele võtta täiesti uus sotsiaalhoolde viis, et pakkuda otsest teenust vanuritele, kes elavad kaugetes kohtades, kus infrastruktuur on vilets ning hoolekandeteenuste „lisad“ kättesaamatud.

Esimest korda viiakse nüüd varustus ja teenused vajajatele koju kätte. See võimaldab seenioritel elada iseseisvalt oma kodus ja vältida stressi, mis sageli kaasneb olude sunnil hooldekodusse kolimisega.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto pärineb lehelt samariesi.lv

Smart Hearing Aid paneb nutitelefoni ja kuuldeaparaadi koostööd tegema (Horvaatia)

Nutika kuuldeaparaadi mõte seisneb selles, et see võimaldab vaegkuulmisega inimestel paremini teistega suhelda. Mis aga peamine – neil on täielik kontroll kogu protsessi üle. Just nagu teleka kaugjuhtimispulti kasutades.

Vaegkuulmisega inimene võib ise valida, kui suure vahemaa tagant ta helisid kuulda soovib ning milliseid ümbruskonna hääli ta kuuleb. Ta võib isegi valida, kelle juttu ta kuulata tahab. Kogu kontroll helide maailma üle saavutatakse tänapäeval levinud nutitelefoni abiga.

Loe lisa:

Sotsiaalne müügiautomaat (Poola)

Müügiautomaadid on muutumas aina populaarsemaks ja tõhusamaks. Idee on luua tootmise ja jaotuse jaoks võrk, mida hoitaks töös sotsiaalmajandussektori ressurssidega.

MTÜ Monar, mis tegeleb mõnuainete lõksus olnud inimeste ning teiste sotsiaalselt tõrjutud isikute abistamisega, omab kogu Poolat katvat sotsiaalkeskuste võrku, kusjuures paljud neist keskustest asuvad suurte linnade vahetus läheduses. Nüüd plaanitakse seda võrgustikku hakata kasutama põllumajandustoodete tootmise ja levitamise heaks.

Sotsiaalsetele müügiautomaatidele (The Social Good Vending Machine) lisandub veel ka veebipood, kus neidsamu kõrgekvaliteedilisi looduslikke tooteid internetikasutajatele müüakse. Müüdavad põllumajandustooted tuleksid vähearenenud Ida-Poolas asuvatest kainet eluviisi propageerivatest taludest.

Tervislike snäkkide, „püstijalu“ tarbitavate einete, mee ja traditsiooniliste Poola toiduainete tootmiseks kasutataks ainult ökoloogiliselt puhtaid viljelustehnikaid.

Nii jaotuse kui ka tootmise eest hoolitseksid sotsiaalselt tõrjutud inimesed.

Loe lisa:

Sotsiaalse Innovatsiooni auhinnad

Foto: facebook.com/198112100203250