Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uus määrus mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta. Uues ettepanekus on arvesse võetud tarbijate ja tootjate probleeme ning püütud kõrvaldada kehtiva süsteemi puudujääke. ELi mahepõllumajandusturu maht on viimase kümne aastaga neljakordistunud. Seepärast on vaja eeskirju ajakohastada ja kohandada, et sektor saaks veelgi edasi areneda ja oleks võimalik lahendada võimalikke tulevikuprobleeme. 

 „Mahepõllumajanduse tulevik sõltub Euroopa mahepõllumajandusliku toote logoga müüdavate toodete kvaliteedist ja usaldusväärsusest. Komisjoni eesmärk on suurendada mahepõllumajanduse osakaalu ELis ja parandada selle kvaliteeti ning ühtlasi suurendada tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu ja kõrvaldada mahepõllumajanduslikku tootmist takistavad asjaolud. Tarbijate jaoks muutub ELis valmistatav ja müüdav mahepõllumajanduslik toit usaldusväärsemaks ning põllumajandus- ja toidutootjate ning jaemüüjate jaoks paranevad võimalused pääseda turule nii ELis kui ka väljaspool," ütles ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș.

Ettepanekus on tähelepanu keskmesse seatud kolm põhieesmärki: tarbijate usalduse säilitamine, tootjate usalduse säilitamine ja mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku lihtsustamine põllumajandustootjate jaoks. Mahepõllumajanduslikus tootmises püütakse ka edaspidi järgida seniseid algpõhimõtteid ja -eesmärke, et rahuldada nõudlust seoses keskkonnakaitse ja toodangu kvaliteediga.

Eesmärgiks on karmistada ja ühtlustada eeskirju ELis ja importtoodete suhtes ning jätta välja praegused arvukad võimalused teha tootmise ja kontrollimisega seotud erandeid. Kontrollisüsteemi tuleks tugevdada ja muuta kontrollimine riskipõhiseks. Väikeste põllumajandustootjate jaoks soovitakse lihtsustada mahepõllumajandusega liitumise võimalusi ja võtta kasutusele rühmana sertifitseerimise kord. Uued ekspordisätted aitavad hoogustada mahepõllumajanduslike toodetega kauplemist rahvusvahelisel tasandil.

Komisjon on kiitnud heaks ka Euroopa mahepõllumajanduse tuleviku tegevuskava, et aidata mahepõllumajandustootjatel ja muudel tootjatel ning jaemüüjatel kohandada oma tegevust esildatud poliitikamuudatustega ja lahendada tekkida võivaid probleeme. Kava kohaselt tuleks põllumajandustootjaid paremini teavitada maaelu arengu tendentsidest ja mahepõllumajandust soosivatest ELi poliitikaalgatustest, tihendada sidemeid ELi teadus- ja innovatsiooniprojektide ning mahepõllumajandusliku tootmise vahel ja soodustada mahepõllumajandusliku toidu tarbimist näiteks koolides.