Euroopa Komisjon otsustas täna luua meditsiinivahendite (näiteks hingamisaparaatide ja kaitsemaskide) strateegilise rescEU varu, et aidata ELi riike COVID-19 pandeemia ajal.

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Kõigi aegade esimene Euroopa ühine esmaabivahendite varu on näide sellest, kuidas ELi solidaarsus toimib praktikas. Sellest saavad kasu kõik meie liikmesriigid ja kodanikud. Ainus viis edasiliikumiseks on aidata üksteist.“

Meditsiinivahendite osa varudest hõlmab järgmist:

  • intensiivravi meditsiinivahendid, nagu hingamisaparaadid,
  • isikukaitsevahendid, nagu korduskasutatavad maskid,
  • vaktsiinid ja ravivahendid,
  • laboriseadmed.

„EL võtab meetmeid, et liikmesriikidel oleks rohkem meditsiinivahendeid. Loome rescEU varu, et meil oleks koroonaviirusega võitlemiseks vajalikke vahendeid kiiresti võtta. Varu kasutatakse selliste liikmesriikide toetamiseks, kus nakatunud patsientide raviks, tervishoiutöötajate kaitsmiseks ja viiruse leviku aeglustamiseks on puudu vajalikest vahenditest. Meie eesmärk on tegutseda viivitamata,“ ütles kriisiohjevolinik Janez Lenarčič.

Kuidas rescEU varu töötab

    Varud hakkavad paiknema ühes või mitmes liikmesriigis. Vahendite hankimise eest vastutab riik, kus varu hakkab asuma.
    Komisjon rahastab varust 90%. Hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskus haldab vahendite jaotamist, et tagada, et need läheks sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse.
    ELi esialgne eelarve varu loomiseks on 50 miljonit eurot, millest 40 miljonit eurot võetakse kasutusele eelarvepädevate institutsioonide heakskiidul.

Samal ajal ostavad liikmesriigid ühishanke korras isikukaitsevahendeid, hingamisaparaate ja koroonaviiruse testide tegemiseks vajalikke tarvikuid. Selline koordineeritud tegutsemine annab liikmesriikidele tugeva positsiooni, kui nad peavad ravimitööstusega läbirääkimisi meditsiinitoodete kättesaadavuse ja hinna üle.

Järgmised sammud

Pärast meetme jõustumist reedel, 20. märtsil, võib liikmesriik, kes soovib rescEU varusid hoida oma riigis, taotleda Euroopa Komisjonilt otsetoetust. Otsetoetus katab 90% varude kuludest, ülejäänud 10% katab liikmesriik.

Taustteave

rescEU kuulub ELi elanikkonnakaitse mehhanismi alla, mis tugevdab osalevate riikide vahelist koostööd elanikkonnakaitse valdkonnas, et parandada katastroofide ennetamist, nendeks valmisolekut ja neile reageerimist. Ettepanekuga täiendatakse ELi elanikkonnakaitse mehhanismi rescEU reageerimisvahendeid, mis juba hõlmavad tuletõrjelennukeid ja helikoptereid. Mehhanismi kaudu on Euroopa Komisjonil oluline roll katastroofidele reageerimise koordineerimisel nii Euroopas kui ka väljaspool seda.

Kui hädaolukorra ulatus ületab riigisisese reageerimise suutlikkuse, võib riik mehhanismi kaudu abi paluda.

Mehhanismis osalevad kõik ELi liikmesriigid ning Island, Norra, Serbia, Põhja-Makedoonia, Montenegro ja Türgi. ELi elanikkonnakaitse mehhanismi raames on alates selle käivitamisest 2001. aastal vastatud rohkem kui 330 abipalvele ELis ja väljaspool seda.

Lisateave

Teabeleht: liidu elanikkonnakaitse mehhanism