Euroopa Komisjon kehtestas täna piirangud toodetesse tahtlikult lisaatud mikroplastile, et vähendada mikroplasti keskkonda sattumist. Nõuetega keelatakse müüa mikroplasti ning tooteid, millele on mikroplasti tahtlikult lisatud ja millest kasutamisel mikroplasti eraldub. Vajadusel lubatakse uute nõuetega kohanemiseks erandeid ja üleminekuperioode.

Siseturuvolinik Thierry Bretoni sõnul aitab piirang ellu viia ELi tööstuse rohepööret ja arendada uuenduslikke tooteid, mis ei sisalda mikroplasti. „ELi elanikeni jõuavad ohutumad ja kestlikumad tooted ning paraneb neid arendavate ettevõtete konkurentsivõime ja vastupidavus“, lausus volinik.

Piirang hõlmab kõiki sünteetiliste polümeeride osakesi, mis on alla 5 mm läbimõõduga, orgaanilised, lahustumatud ja lagunemiskindlad. Eesmärk on võimalikult paljude toodete puhul vähendada tahtlikult lisatud mikroplasti heidet. Piirang alla kuuluvad näiteks:

  • tehismaterjalist spordipindade jaoks kasutav graanulitest täitematerjal, mis on suurim tahtlikult lisatud mikroplasti allikas keskkonnas;
  • kosmeetikatooted, kus mikroplasti kasutatakse mitmel otstarbel, näiteks koorimiseks (mikrokuulid) või konkreetse tekstuuri, lõhna või värvuse saamiseks;
  • detergendid, riidepehmendid, särapulber, väetised, taimekaitsevahendid, mänguasjad, ravimid ja meditsiiniseadmed ning veel palju muud.

Toodetele, mida kasutatakse tööstusaladel või millest kasutamise ajal mikroplasti ei eraldu, tehakse müügikeelust erand, kuid nende tootjad peavad esitama juhised selle kohta, kuidas toodet kasutada ja kõrvaldada, et mikroplast keskkonda ei satuks.

Esimesed keelud (näiteks lahtise särapulbri ja mikrokuulide keeld) hakkavad kehtima 20 päeva pärast piirangute jõustumist. Muude toodete suhtes jõustub keeld hiljem, et oleks aega töötada välja alternatiive. Näiteks kosmeetikatoodete puhul on üleminekuperiood 4-12 aastat, spordiväljakute puhul 8 aastat.