31.märtsil avaldas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu Teatajas uue Euroopa mahelogo. Alates 1. juulist 2010 on uut ELi mahelogo kohustatud kandma kõik pakendatud mahetooted, mis on toodetud ELi liikmesriikides ja vastavad vajalikele normidele. Logo jõuab turule kaheaastase üleminekuperioodiga.

Mida Euroopa mahetoote logo tähistab?

Mahetootelogo näitab, et logo kandev toode vastab täielikult Euroopa mahepõllumajanduse nõuetele.

Mahetootelogo eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja edendada Euroopa mahepõllumajanduse sektorit.  Logo kasutatakse pakendatud mahetoodetel nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool.

Mahetootelogole lisandub kõigi kaupade kindlaksmääramise hõlbustamiseks ka sertifitseerimisasutuse standardvormis numbrikood ja viide toote koostises olevate põllumajandussaaduste tootmiskohale. 

Logo muutmine või muude elementidega ühendamine pole küll lubatud, ent see ei välista uue ELi mahetootelogo kasutamist koos olemasolevate riigisiseste või eraviisiliste märgistega. Uue mahepõllumajandust käsitleva määrusega, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2009, kehtestatakse mahetoodetele ainulaadsed riigisisesed nõuded.