Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat kutsub alates tänasest kõiki eurooplasi hääletama mahetootelogo konkursi kolme finalisti vahel. 

Internetihääletus eesti keeles kestab kuni 31. jaanuarini veebilehel: ec.europa.eu/agriculture/organic

Uue logo eesmärk on tugevdada tarbijakaitset ja tutvustada mahepõllundust publikule. Erinevalt praegusest logost muutub konkursi võitnud logo kasutamine kohustuslikuks kõikides ELi riikides. Märgistatud peavad olema kõik kinnispakendis märgistamisnormidele vastavad mahetooted.

„Internetihääletusega soovib Euroopa Komisjon tagada, et uus logo meeldiks võimalikult paljudele inimestele. Samal ajal on sellisel avalikul hääletusel ka suurem eesmärk: teavitada inimesi mahepõllundussektori olulisusest,” ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel.

Uus logo peab esindama ELi nii selle sees kui ka väljaspool. Logo peaks olema meeldejääv ning seonduma ELi ja mahepõllundusega, ilma et kasutataks sõnu või tähti.

Raske ülesande täitmiseks kaasas Euroopa Komisjon disaini- ja kunstitudengeid kogu Euroopast. ELi mahetootelogo kujunduskonkurss toimus 2009. aasta aprillist juunini. Kokku esitas oma uuenduslikke kavandeid 3422 tulevast disainerit. Pärast tööde esitamist valis rahvusvaheliselt tunnustatud žürii välja finaali jaoks kolm logo.