Alates 25. jaanuarist 2010 tihendab Euroopa Liit impordikontrolli maapähklite, vürtspaprika, vürtside ja värskete köögiviljade üle.

Euroopa Liidus on viimastel aastatel olulisel määral tõhustatud kolmandatest riikidest pärit kõrgendatud saastumisohuga toidu järelevalvet. Selle käigus on leitud ülenormatiivseid mükotoksiinide ja taimekaitsevahendite jääkide sisaldusi maapähklite, vürtspaprika, vürtside ning värskete puu- ja köögiviljade saadetistes. Seetõttu on vajalik kõrgendatud saastumisohuga toidu kontroll juba Euroopa Liidu välispiiril ehk piiripunktis.

5-aastase üleminekuaja jooksul võib lisaks piiripunktile saadetise identsuskontrolli ja füüsilist kontrolli teha ka mujal kui piiripunktis ehk selleks otstarbeks ettenähtud järelevalve teostamise kohas.

Tihendatud impordikontrolli teostab piiripunktis Veterinaar- ja Toiduamet. Piiripunktide ja järelevalve teostamise kohtade loetelu, taotluste näidisvormid ja muu kontrollimisega seotud teave avaldatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.