Maaelu Arengukava 2007-2013 (MAK) raames on kahe ja poole aastaga nii ettevõtjatele, külaseltsidele kui kohaliku elu edendajatele makstud 1,9 miljardit krooni, millest ligi pool maksti välja tänavu esimese nelja kuuga.

Kokku on MAKi raames esitatud üle 11 700 taotluse, millest suur osa on ka positiivse vastuse saanud. Kõige suurem on huvi olnud investeeringutoetuste vastu, mis on suunatud mikropõllumajandusettevõtete arendamisse – selles valdkonnas on vastu võetud 1466 taotlust ehk enam kui kümnendik kõigist taotlustest.

Mikropõllumajanduse toetamine on osa põllumajandusettevõtete moderniseerimiseks mõeldud meetmete paketist, mida on 2007. aastast kuni tänavu aprilli lõpuni toetatud ligi 697 miljoni krooniga.

Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Toomas Kevvai sõnul võib täna öelda, et programm on praktiliselt täies ulatuses rakendunud ning ohtu rahade mittekasutamise osas pole. Kinldasti on aga vajalik senisest enam pöörata tähelepanu taotluste sujuvale ja võimalikult kiirele menetlemisele, kuid seda mitte kvaliteedi arvelt.

Kevvai hinnangul on rõõmustav ka see, et juba välja makstud toetusi on tulnud tingimuste täitmata jätmise või mõne muu põhjuse pärast tagasi nõuda vaid üksikutel juhtudel. Kokku on kahe ja poole aastaga taotlejatelt tagasi küsitud ja osaliselt juba ka saadud 3,85 miljonit krooni. ”Kahjuks peab aga nentima, et teatud määral on tõusnud trend toetuste mmittesihipärasel eesmärgil taotlemisel,” lausu ta. ”Selliste taotluste välistamisel on PRIA teinud ja tegemas tõsist tööd.”

Täna on Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA), kes toetuste taotlusi menetleb ning raha välja maksab, menetluses üle 2000 taotluse, mille loodetav kogumaht on 1,2 miljardit krooni. Tänavu teasel poolaastal plaanitakse MAKi toetuste raames välja maksta üle 812 miljoni krooni.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 on suunatud Eesti põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime tõstmisele, keskkonna ja paikkonna parandamisele, maapiirkondade elukvaliteedi ja maamajanduse mitmekesistamisele, võttes arvesse Eesti maaelu omanäolisust. Kava raames on põllumajanduse kõrval suurt rõhku pandud maaelule üldisemalt, mille käigus toetatakse ka maaettevõtluse mitmekesistamist ning maale elamisväärse elukeskkonna säilitamist ja arendamist.

MAKi raames toetatakse ettevõtjaid ja toetuse võimalikke saajaid 20 meetme alt, millest 16 on tänaseks juba käivitunud.