Keskkonnaminister allkirjastas käskkirja, millega suunatakse 2,1 miljonit Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetusi Eesti jõgede ja järvede hea seisundi tagamiseks, vee-elupaikade taastamiseks ning merepõhja uuringuteks.

„Eesti jõgede ja järvede olukord on üldiselt hea, kuid me peame endiselt hoidma tähelepanu kaitsealuste vee-liikide elupaikade taastamisel. Tänu Euroopa Majanduspiirkonna abile saame Eestis investeerida 2,1 miljonit eurot, et ohustatud liikidel nagu ebapärlikarp ja euroopa naarits oleks hea meie looduses elada ning et teaksime rohkem merepõhja olukorra kohta,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuse programmi „Integreeritud mere ja siseveekogude majandamine“ esimese ja teise taotlusvooru eesmärgiks on aidata kaasa Eesti mere- ja siseveekogude hea keskkonnaseisundi saavutamisele. Projektitaotlusi ootab Keskkonnaministeerium aadressile taotlus@envir.ee hiljemalt 4. novembril 2013 kell 17.00.

Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad julgustab nii Eesti kui Norra organisatsioone kasutama selle programmi võimalusi, et teadmisi ja oskusi ühendades saavutada oma keskkonnaprojektides võimalikult head tulemused. „Nii Eestil kui Norral on pikk rannajoon ja riigipiiridesse jääb suur hulk veekogusid. Me võime lihtsalt nautida seda veemaailma, aga me kasutame ka selle ressursse ja ökosüsteemide teenuseid. Seega on veekogude hea tervis meile igapäevaelus väga tähtis,“ rõhutas suursaadik.

Esimeses taotlusvoorus toetatakse merepõhja uuringuid, aga ka liikide ja elupaikade inventuure ning seiret. Elupaikadest on luubi all näiteks karid ja veealused liivamadalad ning liikidest viigerhüljes.

Teises taotlusvoorus rahastatakse vee ökosüsteemiteenuste poolt pakutud hüvede nagu näiteks puhas vesi, toit, elupaik ja puhkus kaardistamist ning hindamist. Veel toetatakse jõgede ning ebapärlikarbi ja euroopa naaritsa elupaikade taastamist.

Mõlema vooru maht on ligikaudu miljon eurot, taotletava toetuse suurus peab olema vähemalt 170 000 eurot. Kolmas taotlusvoor, mille raames toetatakse kliimamuutustega kohanemise tegevuste väljatöötamist, kuulutatakse välja 2014. aasta kevadel. Projekti toetatavate kulude maksimaalne määr on valitsusvälistele organisatsioonidele 90% ning teistele taotlejatele 85%.

Toetust saavad taotleda Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud mittetulundusühingud ja sihtasutused, sealhulgas valitsusvälised organisatsioonid, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka. Taotlema on oodatud ka avalik-õiguslikud juriidilised isikud, sealhulgas riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teadusasutused.

Toetuse andmise tingimusi ja toetatavaid tegevusi tutvustavad infopäevad toimuvad 18. septembril Tartus ja 23. septembril Tallinnas. Tallinna infopäeval toimub ka partnerlusotsing, mille raames on toetuse taotlejatel võimalik leida infopäeval osalevaid Norra, Islandi või Liechtensteini partnereid, kellega on võimalus  teha koostööprojekte.

Täpsemat teavet infopäevade ning taotlemise tingimuste kohta saab Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt ja telefonil 6260727.