Teisipäeval täiskogu istungil vastu võetud eelnõu kohaselt peavad ELi liikmesriigid vähendama kõige laialdasemalt levinud ning enim keskkonda saastavate kilekottide kasutamist.

  • Tarbimine ja tervis
  • 29. aprill 2015
  • https://pixabay.com/photos/have-a-nice-day-plastic-bag-bag-4673649/

"Uued reeglid loovad tõelise win-win olukorra. Tegemist on väga suure keskkonnaprobleemiga. Miljardid kilekotid satuvad loodusesse töötlemata jäätmetena. Peame sellele lahenduse leidma” ütles raportöör Margrete Auken (Greens/EFA, DK), pärast seda kui parlament andis heakskiidu novembris ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppele.

Liikmesriigid peavad kasutama ühte kahest võimalusest: 

*võtma kasutusele  meetmed, millega tagatakse, et 2019. aasta lõpuks ei ületa aastane keskmine tarbimine 90 ning 2025. aastaks 40 “õhukest plastkandekotti” inimese kohta, või

*tagama 2018. aasta lõpuks, et õhukesi kilekotte ei anta tarbijale kaupade või toodete müügikohas tasuta.

Lisaks kohustab vastuvõetud tekst Euroopa Komisjoni analüüsima oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide kasutamise mõju keskkonnale ning vajadusel esitama meetmed, et vähendada nende kahjulikku mõju. 2017. aastaks peab Euroopa Komisjon esitama biolagunevate ja kompostitavate plastkandekottide märgistuse ettepanekud.

Taustainfo:

Õhukesed kilekotid, mis on õhemad kui 50 mikronit, moodustavad suurema osa ELis kasutusel olevatest kilekottidest. Sellised kilekotte on raskem korduvalt kasutada, kui paksemaid kilekotte ning nad muutuvad seetõttu kiiremini jäätmeteks.

2010. aastal kasutas iga ELi kodanik hinnanguliselt 198 kilekotti, millest ligikaudu 90 protsenti olid õhemad kilekotid.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, teise lugemise kokkulepe

*********************************

Eesti saadikute kommentaarid:

Tunne Kelam: "Kilekottide tarbimise tugev vähendamine on eelkõige looduskeskkonna kaitse huvides, ühtlasi säästaksime sellega naftat, millest kilekotte toodetakse. Kuivõrd 2014 novembris päädis triloog antud teemal positiivse kokkuleppega, siis viib EP antav soovitus kilekottide piiramise praktilisse staadiumi. Isiklikult toetan maksimumeesmärki piirata aastaks 2025 kilekottide tarbimist 40 kotiga inimese kohta."

Urmas Paet: "Kilekottide kasutamise vähendamine on üks lihtsamaid viise, kuidas oma harjumusi pisut muutes on igal inimesel võimalik panustada puhtamasse loodusesse. Tihtipeale kasutatakse kilekotti ainult ühe korra, misjärel visatakse see prahina minema. Samas, looduses säilib see kilekott veel sadu aastaid, olles koormaks keskkonnale. Aga harjumuste muutmiseks on vaja tihti põhjust. Ja hind võib see põhjus olla."

Indrek Tarand: "M.Aukeni sedastusega "raport tekitab tõelise win-win olukorra" võin ma nõustuda. Plasti reostus maailmameres ja ka maismaal on nii tõsine, et selle peab lõpetama. Ei saa igavesti loota hea tahtega inimeste vabatahtlikule koristustööle ("Teeme ära!" näiteks), vaid peame resoluutselt likvideerima reostuse lähtepõhjused."