Eile, 27 märtsil, kiitis Euroopa Parlament heaks direktiivi, mis keelustab ühekordselt toitumise juures kasutatavad plastesemed nagu taldrikud, söögiriistad ja kõrred. Keeld ei puuduta meditsiini jms, ühekordseid vahendeid.

560 saadikut hääletasid ELi ministritega lõpliku sõnastuse osas saavutatud kokkuleppe poolt, 35 oli vastu ja 28 jäid erapooletuks.

2021. aastaks keelatakse ELis järgmised plasttootede liigid:

    Ühekordsed plastist söögiriistad (kahvlid, noad, lusikad ja söögipulgad)
    Ühekordsed plasttaldrikud
    Plastikust joogikõrred
    Plastikust vatitikud
    Õhupallide plastvarred
    Oxo-biolagunev plastik, toidukarbid ning vahtpolüstüreenist tassid

Uus ringlussevõtu eesmärk ja suurem vastutus tootjatele

Liikmesriigid peavad saavutama plastikpudelite 90-protsendilise kogumise aastaks 2029. Toodetavad plastpudelid peavad sisaldama vähemalt 25 protsendi ulatuses taaskasutatud materjali aastaks 2025 ja 30 protsendi ulatuses aastaks 2030.

Kokkulepe tugevdab „saastaja maksab“ põhimõtet, seda eelkõige tubakatoodete puhul, kehtestades tootjatele laiendatud vastutuse. Uut korda kohaldatakse ka kalapüügivahendite suhtes tagamaks, et tootjad, kannaksid merel kaduma läinud võrkude kogumise kulud, mitte et see jääks kalurite endi kanda.

Eeskirjaga nähakse ette, et suitsupakkidel tuleb kohustuslikus korras ära märkida plastikfiltritega sigarettide tänavale viskamisega kaasnev negatiivne keskkonnamõju. See nõue hakkab kaasas käima ka muude toodetega, nagu plasttopsid, niisutatud salvrätid ja hügieenisidemed.

«See õigusakt vähendab keskkonnale põhjustatud kahju summat 22 miljardi euro võrra, mis on plastiksaaste hinnanguline maksumus Euroopas aastani 2030,» ütles raportöör Frederique Ries.

«Euroopal on nüüd seadusandlik mudel, mida kaitsta ja edendada rahvusvahelisel tasandil, võttes arvesse plastjäätmete põhjustatud merereostuse ülemaailmset olemust. See on planeedi jaoks hädavajalik," märkis raportöör.

Euroopa Komisjoni andmetel moodustavad plastjäätmed üle 80 protsendi mereprügist. Uue seadusega hõlmatud tooted moodustavad kogu mereprügist 70 protsenti. Aeglase lagunemistempo tõttu kogunevad plastjäätmed meredesse, ookeanidesse ning ELi ja kogu maailma randadesse. Plastijääke on leitud mereloomastikus - merikilpkonnades, hüljestes, vaalades ja lindudes, aga ka kalades ja koorikloomades. Lõpuks jõuavad need inimeste toiduahelasse.