Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet on kavandanud jäätmejaama rajamise linnale kuuluvale kinnistule aadressiga Mustjõe tänav 40. 

  • Jäätmed
  • 2. detsember 2019
  • Foto: PublicDomainPictures, Pixabay

4. detsembril kell 14.00 on oodatud kõik huvilised jäätmejaama rajamise teemal kaasa rääkima Paljassaare jäätmejaama (Paljassaare põik 5).

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu selgitas, et riik on omal ajal andnud Mustjõe tänav 40 kinnistu linnale tingimusel, et sinna rajatakse jäätmejaam. „Tallinna linna praegust jäätmejaamade arvu ei saa pidada piisavaks ning linnal tuleb jätkata täiendavate jäätmejaamade rajamisega,“ tõdes abilinnapea, kelle sõnul tuleb nüüd koostöös Haabersti elanikega leida jäätmejaama ehitamisel parimad lahendused. Riisalu tõi välja, et jäätmejaama rajamine parandab piirkonna jäätmekäitluse võimalusi ning võimaldab piirkonna elanikele kodulähedast eriliigiliselt kogutud jäätmete üleandmise võimalust.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et kohtumisel on hea võimalus kõigil huvilistel jäätmejaama osas kaasa rääkida. „Jäätmejaama rajamine on tekitanud Haaberstis vastakaid arvamusi ning meie eesmärk on rahvakohtumisel anda ülevaade, mida täpsemalt kinnistule tehakse, kuidas seda tehakse ja mil moel hakkab see mõjutama kohalike inimeste elu. Linna eesmärk peab olema kahtlemata see, et mured müra, liikluse või muu osas saaksid vastused ning kohalike elanike jaoks sobivad lahendused,“ rõhutas linnaosa vanem.

Jäätmejaama alaks on kavandatud Tallinnas Kristiine linnaosas paiknev Mustjõe tn 40 kinnistu. Kinnistu sihtotstarbeks on 100 % tootmismaa. Kinnistu pindalaks on 4993 m², sellest 3935 m² ehitiste alune maa. Ala jääb tootmis- ja äriettevõtete piirkonda. Kinnistust põhja suunas, teisel pool Veskimetsa tänavat paikneb elamurajoon.

Mustjõe tn 40 osas on Tallinna Linnavalitsuse 07.04.2010 korraldusega nr 516-k kehtestatud Laki tn, Mustjõe tn, Veskimetsa tn ja Kõrgepinge tn vahelise maa-ala detailplaneering. Detailplaneering näeb kinnistu sihtotstarbeks ette tootmismaad ja annab alale ehitusõiguse kuni 3 ühekorruselise hoone rajamiseks. Planeeringu seletuskirja kohaselt nähakse krundile ette piirkonda teenindava jäätmejaama rajamine. Jäätmejaama ehitusprojekt vastab alal kehtivale detailplaneeringule.

Paljassaare jäätmejaamas kohtuvad kolmapäeval elanikega ning jagavad selgitusi abilinnapea Aivar Riisalu, Tallinna jäätmejaama juhataja Kristjan Mark ning Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi.