Täna avaldati kolmanda sektori praktikute koostatud käsiraamat „Head keskkonnaotsused. Kuidas teha häid keskkonnaotsuseid KOV arendustegevuses?“, mis on mõeldud suunisena kohalikele omavalitsustele heade keskkonnaotsuste langetamiseks arendustegevustes.

Käsiraamatusse kogusid õpetlikke näiteid MTÜ Ökomeedia, Keskkonnaõiguse Keskus ja EMSL. Projekt sai alguse tänu sellele, et juhendi koostajate meelest olid vaenulikud olukorrad arendajate, kohalike omavalitsuste ja kohalike elanike vahel üle Eesti liiga sagedased.

Vastuseis erinevate osapoolte vahel ei vii aga elu edasi ja seetõttu korraldatigi 2010. aasta kevadel koolituste vormis kokkusaamisi ca 70 erineva omavalitsuse esindajaga Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Koolitustel toimunud arutelude põhjal valmis käsiraamat, mis vastab korduma kippuvatele küsimustele nii planeerimisel kui kaasamisel kohalikus omavalitsuses.

Käsiraamatus on koolitusel esitatud teemad paigutatud planeerimismenetluse „ajateljele“ – algatamise eelsest kuni kehtestamise järgsete tegevusteni. Rõhk on planeeringu menetlemise ja keskkonnamõju hindamise läbiviimise sõlmpunktidel ning kohalike elanike kaasamisel.

Projekti rahastatakse Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)  regionaalarengu toetusskeemi raames, mida koordineerib Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Heade keskkonnaotsuste käsiraamatuga saad lähemalt tutvuda siin.