Prototroni ekspertkogu valib homme restoranis Literaat 10 finalisti seast prototüübi idee, mis vastab kõige paremini võidu kriteeriumitele: idee tehnoloogiline uudsus, meeskonna kompetentsus, potentsiaalse turu suurus ja ärikontseptsiooni läbimõeldus.

“Ideed võivad olla toredad, kuid need peavad reaalses maailmas olema ka teostatavad ja jätkusuutlikud,” ütles Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja. 10. veebruaril avalikustatakse, kes saab oma ideed edasi arendada Prototroni 35 000 eurose osalusvaba rahastus toel.

27. voorus paistsid Prototronis silma varem puutumata valdkond: merendus, kus on käsil digitaliseerimine. Ühtlasi on näha, et tehisintellekt kolib meie kodustesse prügikastidesse, pangandusse ning mitteformaalsesse haridusse. Uus ettevõtjate põlvkond planeerib äritegevust loodussõbralikult või on toote/teenuse üles ehitanud otseselt loodusreostuse vähendamist silmas pidades.

Järgnevalt tutvustame lühidalt kümmet finalisti, kelle seas võib olla peidus järgmine Eesti edulugu startup maailmas.

Menken Trials on loomas online ligipääsu ravimite kliiniliste uuringute dokumentatsioonile. See vähendab oluliselt paberimäärimist, samas hoides kokku ravimitootjate ja haiglate kulusid ning lühendades uuringute kestvust

WasteLocker on tehisintellektiga jäätme kvaliteedi kontrolli lahendus, mis tuvastab reostust üldistes prügikonteinerites, et vähendada prügivedajate sorteerimis- ja logistilisi kulusid

Colizy tagab ehitussektori osapooltele ühtse infovälja, aidates seeläbi vähendada inspekteerimiseks kuluvat aega ning raha. Tarkvara kasutamine parandab ehituskvaliteeti ja pikendab ehitise elukaart.

Drillin vōimaldab professionaalidel ja sisuloojatel ehitada oma nutikella äppe, koodi vabalt.

Argos on tehisintellektist kinnisvarahindaja pankadele, mis kiirendab laenuotsustusprotsessi ning vähendab seotud riske ja kulusid

UpMatched ettevõtte tehisintellektiga rakendus aitab suunata töötaja oskustepagasi kujunemist. Nende algoritm võtab tööülesanded lahti oskusteks, mida õppija saab endas arendada.

Harbour AR asendab boid laseritega, et laevadel oleks sadamates kergem navigeerida. 

ESBEN lihtustab merel navigeerimist: Me kasutame AR tehnoloogiat, mis paneb paika aluse kursi ning arvestab teiste laevade ja takistustega merel.

Nanowind ehitab seadet, kus on plastikjäätmetest tehtud filter  suudab lõhkuda toksilised gaasid toas ja õues, kasutades fotokatalüütilist funktsiooni.

Filaret kogub ja töötleb ümber toksilisi suitsukonisid keskkonnasõbralikuks komposteeruvaks 3D printimise materjaliks (filamendiks) – vähendades nii jäätmeid uuenduslikul moel.

Lisaks kümnele finalistile on raha kaasamist mitmekesistamas ka EstBANi poolt selleks loodud sündikaat.