Keskkonnaameti spetsialist tuvastas täna hommikul Roogendiku lendorava püsielupaigas raietegevuse. Pesapuude grupp koos haavapuudega on püsielupaigas alles, kuid raiutud on sihtkaitsevööndis mändi ja kaske, mis on vajalikud liikumiskoridorina.

  • Maamajandus
  • 4. jaanuar 2017
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Raietegevus on peatatud, hinnanguliselt on raiutud 15 meetrise veeruna metsa servast.

Kohapeal käinud lendorava ekspert Uudo Timmi sõnul ei ole kahju suur, kuna raie tagajärjel tekkinud koridor on lendoravale ületatav ning ühendus pesametsaga säilinud. Raie peatati õigel ajal.

Praeguseks on teada, et raietegevus toimus enne püsielupaiga moodustamist välja antud metsateatise alusel. Keskkonnaamet kontrollib uuesti üle kõik püsielupaigaga seotud varem väljastatud metsateatised. Keskkonnainspektsioon selgitab asjaolusid ning hindab keskkonnale tekitatud kahju.

Üldjuhul on sihtkaitsevööndis keelatud majandustegevus, kuid valitseja nõusolekul on lubatud metsakoosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ja kujundusraiele.