Hiiglaslik mööblitootja plaanib lähima viie aasta jooksul investeerida €50 miljonit puhaste tehnoloogiate start-up firmadesse eesmärgiga müüa päikesepaneele, tarka hooneautomaatikat ja energiatõhusat kodutehnoloogiat.

Puhaste tehnoloogiate sektorisse sisenemiseks on loodud erifond IKEA GreenTech AB, kelle huvifookus on hetkel viiel sektoril – päikesepaneelidel, alternatiivsetel valgusallikatel, energiaefektiivsusel, vee kokkuhoiul ja puhastamisel ning säästlikel tootematerjalidel. Fond teatas, et investeeringud tehakse ettevõtetesse, mis tagavad majandusliku edukuse nelja kuni viie aastaga.

Johan Senebo, IKEA GreenTech AB tegevdirektor ütles, et „me täna juba räägime erinevate ettevõtetega ning tõenäoliselt teeme esimesed investeeringud veel käesoleval aastal.”

Stenebo ütles, et investeeringuteks välja valitud puhtad tehnoloogiad peavad järgima korporatsiooni säästva arengu üldpõhimõtteid.

Järgmise kahe aasta jooksul plaanib IKEA töötada viie kuni kuue ettevõttega, rahastades nende äriplaane tuues esimesed unikaalsemad tooted turule kolme kuni nelja aasta pärast. Kokku plaanib fond investeerida kuni 10-sse ettevõttesse, hoides oma portfelli suhteliselt tagasihoidliku, andes fondi spetsialistidele võimaluse ettevõtetega põhjalikult töötada.

„Põhimõtteliselt vaatame hetkel rohkem Euroopat, kui mingit muud regiooni, kuid meil ei ole oma investeeringute osas erilisi geograafilisi piiranguid.”

IKEA otsib varajases arengu- ja kasvufaasis olevaid ettevõtteid esmase €50 miljoni investeerimisplaani tarbeks ja portfelli täitumisel uued eesmärgid puuduvad. Samas lisas Stenebo, et fond pole ühekordne ettevõtmine ja tõenäoliselt hakatakse mingil hetkel koostama ka teist investeerimisplaani.

„Kui ettevõte on neli kuni viis aastat tegutsenud ja me otsustame sellest väljuda, siis teenitud raha jääb loomulikult IKEA GreenTech fondi, mille järgneva kasutamise üle langetatakse otsused vastavalt turusituatsioonile.”

Esimesed ettevõtted fondis on Skär päikesepaneelide-, Hörup LED valgustite- ja Alsviku veepuhastussüsteemide tootjad.

Allikas: Energiasäästu portaal; IKEA