Rahvusvahelise leppe kohaselt loetakse tormiks tuult, mille keskmine kiirus ulatub 21 m/s ja üle selle. Sellise tuulega murduvad puud või kistakse nad juurtega maast välja, hoonetel võivad tekkida suured purustused. Eestis esineb nii suurt tuult keskmiselt kahel korral aastas, peamiselt Lääne - Eesti saartel.

 

 • Kliima
 • 30. oktoober 2019
 • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Tuule keskmise kiiruse kõrval on oluline ka tuulepuhangute ehk tuuleiilide tugevus, mida iseloomustatakse tuule maksimaalse kiiruse abil. Tugevad järsud tuuleiilid ongi ühed kõige tihedamini esinevad kahjustuste tekitajad. Need laastavad metsa, tekitavad kahju elektriliinidele, teedele ja hoonetele. Merel võivad tuuleiilid saada kõrgete lainete tõttu laevadele saatuslikuks.

Tuulepuhangute ohtlikkuse tase tõuseb sisuliselt alates 25 m/s. Parvlaev Estonia hukkus 25 - 27 m/s puhunud jahedates loodetuulepuhangutes. Tuule keskmine kiirus ei ole Eestis kunagi saavutanud orkaani mõõtu, mis algab väärtusest 34 m/s, kuid puhanguline kiirus võib küll nii suur olla.

Kuidas end ja teisi tormi eest kaitsta

 • Korja õuest kokku esemed, mis võivad tuulega lendu minna.
 • Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
 • Arvesta võimalike elektrikatkestustega.
 • Lae mobiiltelefon.
 • Varu joogivett, vajaduse korral ravimeid.
 • Hoia isikut tõendavad dokumendid ja pangakaardid kättesaadavas kohas.
 • Aita vanu ja haigeid inimesi turvalisse kohta minna.
 • Jää siseruumidesse, sulge hoonete uksed ja aknad. Majast väljudes kasuta ust, mis jääb alla tuult.
 • Väldi võimaluse korral autosõitu. Autoga sõites täida paak kütusega ja võta kaasa laetud mobiiltelefon.
 • Hoia eemale mahalangenud elektriliinidest ja teavita nendest Elektrilevi numbril 1343.
 • Hoia eemale lahtistest esemetest ja murduda võivatest puudest.
 • Infot tormi tõttu tekkinud takistustest sõiduteedel saab maanteeinfo numbrilt 1510.
 • Elektrikatkestustest tuleb teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.
 • Inimvigastuste ning otsest ohtu kujutavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.
 • Arvesta, et tuulel on jahutav mõju, mis tõuseb hüppeliselt tuule kiiruse suurenedes.
 • Oota kahjustuste parandamisega, kuni torm vaibub.

  Lugu ilmub koostöös Riikliku ilmateenistusega. Leia ilmateade siit.

  Loe ka muude ilmariskide kohta.