Euroopa Komisjon andis välja raamatu 1997 kuni 2006 toimunud arengute kohta jäätmekäitluses.

Liikmesriikide aruannete põhjal selgub, et:

- EU 15 riikide seas oli keskmine igaaastane pakendimassi kasv 2.4%. SKP kasv oli samal ajal keskmiselt 5.1%.


- EU 15 riikide taaskasutusmäär kasvas 46 protsendilt 58 protsendini.


- EU 15 riikide lõppladestusse läinud pakendimass kahanes 28.5 miljonilt tonnilt 20.7 miljoni tonnini.