Segaplastjäätmete ümbertöötlemisega tegelev ettevõte Neular kogub ka tänavu koos Rimi ja Garnieriga kokku tühjad kosmeetikatoodete plastpakendid ning valmistab neist kolmele kohalikule kogukonnaaiale lille- ja peenrakastid. Eelmisel aastal koguti kokku 160 kg ehk ligikaudu 2700 kosmeetikatoodete plastpakendit. Sel aastal plaanitakse inimeste abiga kogutud plastjäätmete kogust kahekordistada.

Neulari juhi Ilo Rannu sõnul kujunes möödunud aastal aktsioon oodatust populaarsemaks ning mitmed kogukonnad algatasid ise oma kogumiskampaania.

„Lisaks kogumiskastidele Rimi kauplustes, võtsid meiega otse ühendust Nõmme, Pärnu ja Põhja-Tallinna kogukonnad, kelle kogutud pakendid andsid väga suure panuse lõpptulemuse saavutamisel. Tänavu võtsime aktsiooni ette veelgi suuremalt ning laienesime kogumiskastidega Rimi kauplustesse üle Eesti,” lisas ta.

Rannu sõnul otsivad nad pidevalt koostöös kohalike partneritega uusi viise, kuidas kokku koguda ja sorteerida kasutatud plastpakendeid, mis muidu olmepürgi hulgas prügimäele või põletusse rändaks.

„Lille- ja peenrakastid on üks lihtne ja igapäevane näide sellest, kuidas muidu olmeprügisse sattuva plastiku ümbertöötlemisel sünnib uus, vajalik ja kõikidele ilmastikutingimustele vastupidav toode, millest saavad kasu kohalikud linnaaednikud aastakümneteks,“ selgitas ta.

Neulari juhi arvates on Eestis üheks väljakutseks kaasaegsete sorteerimisüksuste puudumine ning ka kontroll liigiti kogumise, sorteerimise ja ringlusesse võtmise üle võiks olla parem.

„Me ei suuda ühiskonnana veel piisavas koguses ja kvaliteedis liigiti jäätmeid koguda. Eestis satub palju plastpakendeid olmeprügi hulka, mis ei jõua ümbertöötlemisse, kuna praegu kasutuses olev tehnika ei võimalda efektiivselt ja kvaliteetselt jäätmeid sorteerida. Täna saab üksikisik ära anda oma liigiti kogutud jäätmeid kas jäätmejaamades või kogumiskonteineritesse. Sellisel juhul on kõige suurem lootus, et liigiti kogutud materjal piisava kvaliteedi korral ka uuesti ringlusesse võetakse,“ selgitab Rannu.

Garnieri Green Beauty jätkusuutlikuse programmi Eesti eestvedaja Alina Butina sõnul teevad nad ilutööstusena igapäevaselt tööd selle nimel, et vähendada plastikutootmist ning muuta pakendid keskkonnasõbralikuks.

„Soovime kogumisaktsiooniga tuua tähelepanu just kosmeetikatoodete pakenditele, nende sorteerimisele ja käitlemisele. Ka ilutoodete pakendeid on võimalik sorteerida ja käitlemisele suunata. Tühjad plastikust pudelid, tuubid ja potsikud tuleks olmeprügi asemel visata pakendijäätmete hulka või tuua praegu Rimis asuvatesse kogumiskastidesse,“ sõnas Butina.

Tema sõnul on Garnieri üheks prioriteediks tootepakendites plastiku vähendamine ning asendamine alternatiivsete materjalidega. „Kuna kasutame oma toodete pakendamisel plastikut, siis panustame ka selle ringlusesse saatmisele, et kasutatud pakendid saaksid uue elu. Tänaseks on Garnier juba enam kui kahekordistanud taaskasutatud plasti kasutamist pakendites – kui 2019. aastal säästsime tänu plasti taaskasutamisele 3670 tonni uut senikasutamata plasti, siis 2020. aastal tõusis see lausa 9019 tonnini,“ lisas ta.

Praeguseks on pea kõik Garnieri toodete pakendid valmistatud materjalidest, mida saab mitu korda ringlusesse võtta ja taaskasutada. Aastaks 2025 on kõik Garnieri pakendid korduv-, taaskasutatavad või komposteeritavad.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialisti Katrin Batsi sõnul näevad nad selle projekti eesmärgina võimalust pöörata tähelepanu igapäevaselt tarbitavate toodete pakenditele.

„Saame vastutustundliku ettevõttena panustada sellesse, et meie omamärgitooted oleksid võimalikult kergesti ümbertöödeldavas pakendis, aga lõplikult otsustab pakendi saatuse üle siiski tarbija, kes selle koju viib. Pakendi sorteerimise vajadusest on palju räägitud, aga vajaka jääb reaalseid käitumismustreid suunavaid tegevusi. Seda mõtet Neulari, Garnieri ja Rimi ühine projekt kannabki – me selgitame, kutsume üles pakendeid tagastama ja näitame ka reaalset tulemust, mis neist pakenditest saab. Nii loodame muuta tasahaaval mõtteviisi, et igaüks saab pakendi arukaks kasutamiseks panustada – nii tootja, edasimüüja kui ka tarbija,“ lisas Bats.

Garnieri kogumiskastid asuvad Tallinna (Lasnamäe Centrumi, Ülemiste, Laagri, Haabersti, Sõpruse, Peterburi tee, Hiiu, Põhja puiestee), Tartu Lõunakeskuse, Pärnu Kaubamajaka, Viljandi Uku keskuse, Rakvere Põhjakeskuse ja Narva Fama Rimi Hyper kauplustes. Kogumiskasti sobivad tühjad plastikust ilutoodete pakendid: pudelid, tuubid, pumppudelid, potsikud jms. Sobivad ka näiteks hambapastatuubid ja ripsmetuššid. Kogumiskasti ei sobi metallpakendid nagu näiteks aerosoolid ja klaaspakendid. Pakendeid saab kogumiskastidesse tuua kuni 2. maini.

Kokku kogutud pakenditest toodab Neular täielikult taaskasutatavad peenrakastid, mis kingitakse Tallinnas tegutsevatele Priisle, Pääsküla ja Aafrika kogukonnaaedadele. Tänu uutele peenrakastidele on võimalik kogukonnaaedadel laieneda ning võtta juurde uusi linnaaednikke.