Eesti ja Läti keskkonnakaitseinspektorid osalesid patrull-laevaga „Valve“ aprilli lõpus Läänemerel toimunud ühisinspekteerimisel, millest võtsid osa kokku kuue riigi inspektorid ja nelja riigi patrull-laevad. Ühisinspekteerimise käigus viidi läbi ühtekokku 630 kontrollimist ja avastati seitse rikkumist.

Ühe seitsmest rikkumisest avastasid „Valvega“ missiooni kaasa teinud Keskkonnainspektsiooni Lõuna regiooni Jõgevamaa inspektor Jarko Jaadla ja tema Läti kolleeg ning neile Liepajas abiks tulnud kaks kohalikku inspektorit.

Rikkumine tuvastati ühel Liepaja sadamasse saabunud Läti laeval, mille eelteates antud püügikogused erinesid tegelikest kala väljapüügikogustest poole võrra. Eelteates öeldud 8307 kg tursa asemel oli pardal 16743 kg turska. Juhtumiga seoses alustasid Läti inspektorid menetluse.

Jarko Jaadla sõnul olid ülejäänud nende kontrollitud laevadel püügidokumendid korras ning püük toimus nõuetekohaselt.

Lisaks laevadele kontrollisid „Valve“ pardal olnud inspektorid ka Läti territoriaal- ja majandusvööndis püügile asetatud nakkevõrke. Püügilt eemaldati viiest nakkevõrgust koosnev ilma nõuetekohase märgistuse ja tähistuseta võrgujada, samuti üks ebaseaduslik õngejada.

Jarko Jaadla hinnangul võib nädal aega kestnud ühisinspekteerimise igati õnnestunuks lugeda. Suur osa selles oli tema sõnul „Valve“ kuueliikmelisel meeskonnal, kellega koostöö sujus väga hästi.

Inspekteerimine toimus Läänemere-äärsete riikide koostööleppe järgi, mida koordineerib Euroopa Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur.