Mullu mais asutatud MTÜ Jääk ja Praak on napi aastaga kasvanud vajalikuks koostööpartneriks sotsiaalkeskusele, pakkudes keskuse erivajadustega klientidele võimetekohast töötegevust. Jääk ja Praak teeb tööstuste ülejääkidest praktilisi tooteid. Kui mullu alustati paberist ja tekstiilist kinkekottide tootmist, siis tänavuse suve hitttoode on tekstiilist ja vildist valmistatud pajalapid-kuumaalused.

Ühingul on kaks eestvedajat: Helin Juhe ja Liisi Mäeumbaed. Ei keskkonnahariduse valdkonnas tegutsev Liisi ega eraettevõttes töötav Helin pole sotsiaalvaldkonnas varem tegutsenud, kuid ometi peavad nad oma missiooniks aktiivselt kaasata MTÜ tegevusse Hiiu valla sotsiaalkeskuse kliendid.

Algatus sündis praktilisest vajadusest kinkekottide järele. Kui Palade kooli hoolekogu liikmed Helin ja Liisi vajasid odavaid, kuid esinduslikke kinkekotte, otsustasid nad proovida need ise teha. Kuna kotid õnnestusid hästi, siis peagi arutati koostööd sotsiaalkeskuse juhataja Elle Voolmaga ja loodi mittetulundusühing.

Nimi kajastab ühest küljest tooraine päritolu, kuid selle valikul peeti ka sotsiaalkeskusega nõu, et keegi ei tunneks ennast halvasti. "Seda võib ju ka tõlgendada, et need inimesed on ühiskonna jaoks jääk ja praak. Usume, et Eestis ja Hiiumaal on siiski liiga vähe inimesi, et kedagi välja praakida," ütleb Liisi.

Vajalik ja võimetekohane töö innustab

Nüüd osaleb kümmekond erivajadustega inimest mitmel korral nädalas töötubades, kus nad juhendajate kaasabil lõikavad, kortsutavad, rebivad, kleebivad, õmblevad ja tikivad ning valmistavad etikette. Toote valmistamine on jagatud etappideks. Liisi selgitab, et töötoas osalejatel on lihtsam meisterdada, kui on teada, et näiteks on vaja välja lõigata 50 lambamotiivi.

Kokku õmblevad tooted praegu Helin ja Liisi oma kodudes, kuid Kohaliku omaalgatuse programmist projektile “MTÜ Jääk ja Praak – erivajadustega inimeste tööoskuste viimine uuele tasemele” saadud toetuse abil ostetakse peagi kaks õmblusmasinat, et ka erivajadustega inimesed saaks oma tööoskusi arendada.

"On näha, et nende oskused on ka praegu juba tohutult arenenud," kiidab Liisi. "Arvan, et meie tegevus julgustab ka teisi ettevõtjaid neile töid usaldama ja koostööd otsima." Ta lisab, et MTÜ võiks olla ka teistele ettevõtjale puhvriks erivajadustega inimesega suhtlemisel.

Liisi ütleb, et on juba saanud üle ka enda eelarvamustest, näiteks et õmblema peaks vaid naised. "Rääkisin ühele mehele, et õmblusmasinaga õmblemine on nagu autoga sõitmine: vajutad ainult gaasi!" kirjeldab Liisi. "Ta oli väga vaimustatud, sest päris autoga ta ei tohi sõita – juba sai innustust!"

Innustamine, empaatia ja individuaalne lähenemine ongi märksõnad, mis Liisi kirjeldustest üha uuesti kostuvad. Näiteks kui erivajadusega inimene ei ole valmis teistega koos töötoas osalema, siis saab ta tegutseda ka eraldi koos juhendajaga. Lisaks käeliste oskuste arendamisele on töötubades osalemine isegi olulisem erivajadustega inimeste enesehinnangu hoidmisel.

"Selleks, et tööealise inimese enesehinnanguga oleks kõik hästi, peab tegema tööd. Nii lihtne ongi see," ütleb Liisi. Ta lisab, et praktilise väärtuseta esemete loomisel kaoks motivatsioon kiirelt.

Uued ruumid toovad arenguhüppe

Seni on töötoad toimunud Kärdlas Kõrgessaare maanteel asuva sotsiaalkeskuse esimesel korrusel, laoruumideks on aga eestvedajate kodud ja see seab Liisi sõnul ühingu arengule tugevad piirid. "On ikkagi limiit, palju mu suurde tuppa asju mahub! Kui jõulude ajal laps küsib: emme, kuhu jõuluvana meil istub, siis tekib juba piinlik moment," ütleb Liisi. Ta lisab, et inimestel on "hullumeelselt palju rämpsu", mida ühingule pakutakse.

Lisaks nööpidele ja muudele vidinatele on nad vastu võtnud ka näiteks euroaluseid ja pappkarpe tootearenduseks. "Üritame mitte väga palju ette varuda, aga midagi pead ikkagi ladustama." SA Tuuru konsultantide abiga Kodanikuühiskonna Sihtkapitali teenuste arendamise taotlusvooru esitatud ja toetust saanud projekt "MTÜ Jääk ja Praak võimekuse suurendamine läbi erivajadustega inimestele suunatud teenuste- ja tegevuskeskkonna arendamise" on peagi toomas vajaliku arenguhüppe.

Projekti tulemusena luuakse tingimused Kõrgessaare mnt 2 hoone teise korruse ruumi kasutusele võtuks, ehitatakse nõuetekohane trepp ja tuletõkkeuks.

Väike ja paindlik

Lühikese ajaga on ühingul tekkinud mitmeid partnereid, kes tooteid ostavad ja kasutavad. MTÜ omalt poolt on paindlikult valmis klientide soovidele vastu tulema. Näiteks viimati maavalitsust külastanud Jaapani delegatsioon sai Kärdla noortekeskuse vabatahtliku Maria abiga jaapanikeelsete siltidega kotid.

Uuel hooajal on plaan panna keskusesse maailma kaart, et märkida, kuhu toodang on reisinud – selliselt saaks töötubades osalejad oma töö üle veelgi rohkem uhkust tunda. Erivajadustega inimeste kaasabil valminud tooteid saab osta muuhulgas Pitsu käsitööpoest, Hankost, Pritsumajast, Tuulepesa poest, Hiiumaa käsitööseltsi poest, Heltermaa käsitöömajast, aga ka Haapsalu Rannarahva keskusest ja Tartu Maarja küla poest ning interneti kaudu tellida.

Lisaks tellimustele teeb MTÜ vähesel määral ka tootesponsorlust. Hea koostöö on näiteks Hiiumaa ralli korraldajatega. "Kui me alustasime, siis nemad olidki esimesed, kes meisse uskusid," ütleb Liisi. Unistustest rääkides toob Liisi esmalt välja ruumikitsikuse lahendamise. Suurem unistus on maksta töötubades osalejatele väikest töötasu ja samuti tasustada ühingu tegevuse korraldamine.

Sihikindla tegevusega jõutakse lähemale ka ühingu eesmärgile korraldada sotsiaalselt nõrgemate gruppide tööhõivet, lisaks keskkonnasäästliku mõtlemise juurutamine. "Kui suudame mõnele inimesele näidata, et mittemillestki saab teha midagi, siis ma arvan, et see on ka juba suur asi," ütleb üks MTÜ Jääk ja Praak eestvedajatest Liisi Mäeumbaed lõpetuseks.

Jääk ja Praak