Järgmisel aastal valmiv Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokkesitas pakkumise Tallinna linnavalitsuse korraldatud hankel kolmandikulelinnas tekkivatele jäätmetele käitleja leidmiseks. Jäätmeenergiaplokk võimaldabtallinlaste ja selle ümbruskonna elanike segaolmejäätmeid kasutada elektrija soojuse tootmiseks, pakkudes kolmandiku võrra odavamat prügi ära andmisehinda.

Täna jääb Tallinnas sorteerimisest üle jaladestatakse prügilasse ligi sada tuhat tonni segaolmejäätmeid aastas.„Prügi on energeetika jaoks oluline kütus, mille kütteväärtus on võrreldavpõlevkivi omaga ning seda on patt matta prügilasse kui on olemas teised– keskkonnasäästlikumad ja odavamad valikud,“ sõnas Eesti Energia Iruelektrijaama arendusjuht Urmo Heinam pakkumust kommenteerides.

Heinami sõnul vajab Eesti prügimajandus põhjalikkeümberkorraldusi, sest senine prügi ladestamine on kallis ja saastab keskkonda.Ainuüksi ladestamise keskkonnatasu, mis tuleneb keskkonnatasude seadusesttõuseb igal aastal 20%. „Saastetasu mõjutab oluliselt iga Eesti elanikuprügiarvet ja sellest pole muud pääsu kui prügi ladestamise asendaminetaaskasutamisega. Jäätmeenergiaplokk saab siiani valdavalt prügilatessemaetud jäätmed taaskasutada nende tekkekoha lähedal elektri ja soojusetootmiseks ning seetõttu saime ka pakkuda Tallinna elanikele senistestlahendustest enam kui kolmandiku võrra odavamat prügi käitlemise hinda,“lisas Heinam. Kui sel aastal on ühe tonni jäätmete prügilasse  ladestamisekeskkonnatasu 17,25 eurot siis järgmisest aastast juba 20,77 eurot ja 2014.aastast kasvab ühe tonni prügi ladestamise keskkonnatasu juba tasemele24,86 eurot.  

Kasutades prügi energia tootmiseks säästabEesti Energia aastas ligi 70 miljonit kuupmeetrit maagaasi. Uus jäätmeplokkon ka äärmiselt efektiivne – ca 85% jäätmetes sisalduvast energiast muundutakseelektriks ja soojuseks.  

Tallinna linnavalitsuse poolt käivitatud hangekogutavatele jäätmetele käitleja leidmiseks on Heinami sõnul positiivnenäide. "Vaatamata sellele, et Tallinna linn on osanik linna lähistelasuvas prügilas, avas linn konkurentsi ja andis kõikidele ettevõtetelevõimaluse pakkuda linnale jäätmete käitlemise teenust. On positiivne, etpealinna elanike prügi saab tulevikus kõige soodsama käitlemise hinna pakkuja,kes ühtlasi peab suunama prügi taaskasutusse, mitte prügilasse," sõnasHeinam.

Alates 2013. aastast pakub Iru jäätmepõletusjaama Tallinna ja Maardu elanikele ka senisest maagaasil toodetust ligi kolmandikuvõrra odavamat soojust, kuna märtsis tunnistas Tallinna Küte Iru jäätmeenergiaplokkisoojusenergia ostukonkursi parima pakkumise tegijaks.  

Eesti Energia Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokkvalmib 2013. aastal. Samal tehnoloogial töötav jäätmepõletusplokk valmibpeagi ka Helsingis ning kokku on Euroopas taolisi jäätmeenergia jaamu üle400, sh ka Rootsis ja Taanis.