Käesoleval aastal viis Tallinna Keskkonnaamet koostöös MTÜ-ga KultuuriRosin läbi lasteaia- ja koolilastele suunatud 53 säästva tarbimise ja jäätmeinfolava esitlust.

  • Jäätmed
  • Tallinn.ee
  • 3. detsember 2009
  • By John and Karen Hollingsworth [Public domain], via Wikimedia Commons

Lõppeval aastal tehti 38 jäätmeinfolava esitlust  lasteaedades, kümme korda käidi koolides ning viis esitlust viidi läbi erinevate heakorraürituste raames. Kokku sai  infolava esitlustest koolides ja lasteaedades osa 3527 last. Esimest korda toimusid sel aastal infotunnid ka vene õppekeelega koolis.

„Esitlused on osutunud eriti oodatuks ja populaarseks lasteaedades ning juba praegu on need lasteaiad, kuhu Prügihunt ja infolava sel aastal ei jõudnud, järjekorras järgmiseks hooajaks," ütles Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna juhataja Jana Kivimägi.  

Säästva tarbimise ja jäätmeinfolava on interaktiivse teavitusvahendina sisustatud erinevate infomaterjalide ja näidistega keskkonnasõbraliku tarbimise ning jäätmekäitluse kohta. Jäätmeinfolava esitlusi korraldatakse igal aastal eesmärgiga levitada jäätmealast teavet, edendada keskkonnasäästlikke eluviise, jäätmete sorteerimist ja taaskasutusse suunamist.

Järgmised infolava esitlused toimuvad 2010. aasta kevadel ja sügisel.