Londonis Wembley linnaosas käivitati prügi äraveo süsteem maaaluste vaakumtorude abil.

Prügi ei veeta ära enam autodega, vaid kallatakse vastavatesse liugtorudesse. Siibreid avatakse päevas kaks korda ning prügi liigub siis ligi 70 km tunnikiirusega suletud ruumis jäätmekäitlusjaama.

Linnavõimud usuvad, et sellised viisil produtseeritakse aastas 400 tonni vähem CO2 heitmeid. Lisaks väheneb ka liikluskoormus ja prügiautodega kaasnev müra.
 
Taas kord tahaks küsida, millal selline süsteem küll Eestisse võiks jõuda?