Neljapäeval, 21. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks ja otsustas Riigikokku saata Keskkonnaministeeriumi poolt ette valmistatud eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks kuus aastat tagasi Riigikogus vastu võetud üleriigiline jäätmekava.

Varasem, 2002. aastal Riigikogus vastu võetud jäätmekava on vaja kehtetuks tunnistada sellepärast, et tänavu 29. mail kiitis Valitsus heaks riigi jäätmekava aastateks 2008–2013.

“Uue jäätmekava eesmärk on oluliselt vähendada jäätmete ladestamist ja suurendada jäätmete taaskasutamist,” ütles Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk. “Erinevalt varasemast on uues jäätmekavas käsitletud ka maakondade jäätmehooldust ehk maakondadele eraldi enam jäätmekavasid ei koostata.”

Kui möödunud perioodil oli põhitähelepanu suunatud prügilate arendamisele ja jäätmete ladestamisele, siis uues kavas on rõhk asetatud jäätmekäitluskeskuste väljaarendamisele koos ladestusalaga, kus toimuks eelnevalt sorditud või ka sortimata jäätmete töötlemine ning taas- ja korduskasutatavate jäätmete ning ohtlike jäätmete kogumine.

Kuusk rõhutas, et just kohalike omavalitsuste osa on uues jäätmekavas väga oluline, sest nende tööst sõltub, kui edukalt jäätmekäitluses kavandatud ülesannetega toime tullakse. “Näiteks on omavalitsuste ülesanne arendada ja rajada jäätmejaamu ja liigiti kogutud jäätmete kogumiskohti,” tõi Kuusk näite.

Järgmise aasta juulikuuks tuleb sulgeda veel 10 nõuetele mittevastavat tavajäätmeprügilat. Aastaks 2010 jääb Eestis tegutsema 5 jäätmekäitluskeskust (mille üheks osaks võib olla ka tavajäätmete ladestamine) ja 3–5 ohtlike ja tööstusjäätmete prügilat.