Jõuluaeg sunnib taas paljusid inimesi mõtlema jõulupuu hankimise peale. Üks esimesi valikuid on otsus – kas päris looduslik puu või plastist jõulukuusk.

Üsna tihti reklaamitakse plastkuuske kui „loodussõbralikku alternatiivi“ looduslikule kuusele. Esmapilgul tundub selline lähenemine olevat õige – plastkuusk on kasutatav aastaid ja nii pole vaja maha raiuda ühte kasvavat puud.

Siiski hoiatavad ka looduskaitseorganisatsioonid (näiteks Greenpeace) selle eest, et selline „loodusesõbralikkus“ on lõppkokkuvõttes loodusele palju kahjulikum kui ühe loodusliku noore kuusekese tuppa toomine.

Nimelt tuleb arvesse võtta, et plastkuuski valmistatakse polüvinüülkloriidist (PVC), mis on üks levimuimad plaste maailmas. Seda toodetakse peamiselt naftast ning nii kasutatakse taastumatuid loodusvarasid. Samuti on ühe plastkuuse tootmine väga energiamahukas.

Rohelise maailmavaate üks eestkõnelejaid, keemikuharidusega Marek Strandberg on arvutanud, et kui tonni plasti tootmiseks kulub umbes 30 000 kilovatti (mis on ühe palju elektrit kasutava eramu aastane elektritarbimise maht) energiat ja ühe plastkuuse tootmiseks kulub umbes viis kilo plasti, siis on selleks vajalik energiahulk võrdne neljakümnes kilogrammis puidus olevaga (tarbija24.ee/print/60367/surm-libakuuskedele). Ja kuna plastkuuski toodetakse peamiselt Hiinas ja Taiwanis, siis lisandub sellele kuuse Eestisse transpordiks vajalik energiakogus.

Ka on väga problemaatiline plastkuuskede hävitamine. USAs hinnatakse ühe plastkuuse kasutuseaks 5-6 aastat, kuid tegelikult on plastkuuse materjal PVC looduses peaaegu hävimatu.

Selle põletamisel eraldub aga loodusesse hulgaliselt mürgiseid aineid, nii et tegelikult on ühe plastkuuse kahjutu hävitamine äärmiselt kallis tegevus. Plastkuuse matmise korral säiliks see aga peaaegu igavesti.

Ohtu võib kujutada ka plastkuuse kasutamine. Nimelt kasutatakse kuuse tootmisel mitmeid lisaaineid, mis muudavad PVC painduvamaks ja annavad sellele värvi. Tihti sisaldavad need lisaained pliid, nii et USAs onsoovitatud lapsi plastkuusest eemal hoida ja olla ettevaatlik võltspuult pudeneva tolmu osas.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et kuigi loodusliku jõulupuu saamiseks tuleb maha raiuda elav puu, ei ole see keskkonnale kuigi ohtlik tegevus. Seda enam, et tänapäeval pärinevad paljud linnades müüdavad jõulupuud spetsiaalsetest kasvandustest. Kui aga on meil siin Eestis soovi endale ise jõulupuu metsast tuua, siis RMK pakub selleks omapoolse võimaluse.

Need kuused kasvavad kohtades, kus kuuseke kauaks püsima ei jääks (liinialused, kraaviperved jne) ning kahju metsale on olematu.

Samuti mõjub päriskuuse hankimine soodsalt meie süsinikutasakaalule. Nimelt on jõulukuuseks sobiv puu keskmiseks kaheksa aastat vana ning see tähendab, et oma eluea jooksul on see puu kogunud endasse aktiivselt süsinikku. Ka tuuakse need puud palju lähemalt kui Hiinast ning seega on nende transporditeekond palju lühem.