Euroopa Liidu Teatajas on avaldatud uus EL määrus nr 66/2010, millega asendatakse senine, 2000. aastast kehtiv EL ökomärgise määrus nr 1980/2000. EL ökomärgise süsteemi näol on tegemist vabatahtliku süsteemiga, mis loodi juba 1992. aastal ja mis kujutab endast võimalust märgistada tooted ja teenused EL ökomärgisega, et need tarbijatele selgelt identifitseeritavaks teha. Süsteemi loomise eesmärgiks oli propageerida kogu olelusringi jooksul keskkonda vähem mõjutavaid tooteid ning anda tarbijatele täpset, usaldusväärset ja teaduslikult põhjendatud teavet toodete keskkonnamõju kohta.

ÖkomärgisTavatarbijale tähendab tootel olev ökomärgis (vt pilti allpool), et toode vastab teatud EL keskkonnaalastele kriteeriumidele ja on keskkonnasõbralikum.

Süsteemi muutmise põhjuseks oli vajadus viia ökomärgise süsteem kooskõlla erinevatele toodetele kehtestatud ökodisaini nõuetega, ent samas ka muuta süsteemi lihtsamaks ja sellega seotud halduskoormus väiksemaks (seetõttu ühtlustatakse erinevad hindamis- ja kontrollimenetlused). Uus määrus jõustub 10. veebruaril 2010.a., ent enne selle jõustumist sõlmitud ökomärgi kasutamise lepingutele kehtivad teatud osas veel määruse 1980/2000 sätted.

Vt varasemat EL määrust 1980/2000

Vt uut EL määrust 66/2010

Vt ökomärgise kohta lähemalt EL veebilehelt (ingl k)