Täna algas Keskkonnainvesteeringute Keskuses taotlusvoor jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse projektide rahastamiseks. Esimeses voorus antakse projektidele kokku 200 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi toetust, kuid kokku on aastani 2013 samalaadsete projektide rahastamiseks plaanitud 620 miljonit krooni. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. november kell 17.00.

Taotlusvooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks. Nii on pool rahast ehk 100 miljonit eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamiseks ning vähese või olematu taaskasutusega jäätmete ringlussevõtu arendamiseks. Kindlasti tasub silmas pidada, et antud voorus ei anta toetust jäätmete masspõletamise ja jäätmekütuse tootmise arendamiseks ning kõik toetatavad tegevused peavad olema kooskõlas riigi jäätmekavas määratletud tegevustega.

Taotlemisest huvitatutele toimub 39. nädalal teabepäev, millele saab eelregistreeruda, saates osalussooviga kiri aadressile info@kik.ee. Täpsem info teabepäeva toimumisaja ja teemade kohta selgub lähinädalatel.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.