KÜSK kuulutab välja projektikonkursi, et leida arenguprogrammi läbi viiv organisatsioon. Arenguprogrammi eesmärk on tõsta sotsiaalvaldkonnas avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekust vabatahtlike kaasamise kaudu. Eestis tegutseb sotsiaaltöö ja tervishoiu valdkonnas vaid 16% kõigist vabatahtlikest, samal ajal, kui Euroopa Liidus on see valdkond üks populaarsemaid.

Toetatakse ühte projekti, millega toetuse saaja käivitab arenguprogrammi vähemalt kaheksale vabaühendusele, kes osutavad või plaanivad osutada avalikke teenuseid sotsiaalvaldkonnas. Programm ise peaks võimalikult keskenduma vabatahtlike efektiivsele kaasamisele nende vabaühenduste töösse. Toetuse saaja ülesandeks on ka projekti lõpus arenguprogrammi mõjude hindamise korraldamine.

Nõuded taotlusele ja taotlejale ning lisainformatsioon projektikonkursi kohta leiate lähteülesandest.

Taotlusi arenguprogrammi läbiviimiseks ootame 21. aprilliks 2014 kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna kysk@kysk.ee  või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Toompuiestee 33A, 10149 Tallinn.

Lisainfo: Maris Pajula, tel 656 0487, maris@kysk.ee