Bioneeri eestvedaja MTÜ Ökomeedia on üks 24-st vabaühendusest, keda KÜSK koostöövõrgustike taotlusvoorus toetab. Taotlusvooru esitati 83 projekti, mille eesmärgiks oli nii olemasolevate koostöövõrgustike arendamine kui ka uute loomine. Neist 69 läksid edasi ekspertidele sisuliseks hindamiseks. Projekte toetatakse summas 338 901,40 eurot.

Projekti eesmärgiks on juba olemas oleva Bioneeri koostööpartnerite võrgustiku arendamine ning suurendamine läbi koolituste, mis aitavad tõsta keskkonnaorganisatsioonide ja -ühenduste suutlikust end meedias turundada.

Bioneer lõi 2012. aastal keskkonnaorganisatsioonide koostöövõrgustiku, kuhu astusid 30 ühendust üle Eesti. Ühendustega tehakse koostööd keskkonnauudiste ja –artiklite osas, et tõsta Eesti elanike keskkonnateadlikkust ja kodanikuaktiivsust.

2012. aasta KIKi toel korraldatud meediakoolitustel selgus, et puudust tuntakse loovkirjutamise oskustest ja praktilistest meedianõuannetest. See on põhjus, miks mõnikord ei suudeta ennast meediasse turundada.

Projekti jooksul korraldatakse 2 koolitust Tartus ja 2 koolitust Tallinnas. Kokku osaleb koolitustel 40-50 ühendust ja organisatsiooni, kellele õpetatakse loovkirjutamise aluseid ja praktilisi meediateadmisi. Kui ühendus oskab ennast turundada, siis jõuab keskkonnateema paremini sihtrühmani. Projekt mõjutab 40-50 organisatsiooni ühiskondlikku mõjukust.

Pärast koolitust kirjutavad ühendused Bioneerile vähemalt 4 kaastööd, et harjutada koolitustel õpitut. See teeb kokku vähemalt 160-200 keskkonnateemalist kaastööd, mis suurendaks oluliselt keskkonnateemade esindatust Eesti meediapildis.

Mõju on kestev, sest keskkonnateemasid tuleb ühendustel meediasse turundada igal juhul ja võrgustik jätkab tööd. 


Lisainfo: Kaide-Liis Suurväli, 58802654, info@bioneer.ee, www.bioneer.ee

MTÜ Ökomeedia projekti „Bioneeri koostööpartnerite meediakoolitused“ rahastas KÜSK summas 3 701,72 eurot.

Loe KÜSKi poolt antud tagasisidet võrgustike taotlusvoorule.

Küsk, Kysk