INEOS, maailma suuruselt kolmas keemiatööstusettevõte töötas välja tehnoloogia, kuidas majanduslikult otstarbekas koguses toota olmejäätmetest autokütuseks mõeldud bioetanooli.

Teise põlvkonna bioetanool vähendab transpordisektori saastetaset kuni 90% ja ei kasuta selle tootmiseks söödavilja, mille kasutamine on tekitanud maailmas tugevat vastuseisu.

„See on läbimurde tehnoloogia mis hakkab 2 aasta pärast bioloogiliselt lagundatavast olmejäätmeist tootma piisavas koguses bioetanooli”,  ütles INEOS-e bioüksuse juht Peter Williams.  Lisaks olmejäätmetele kasutatakse ära orgaaniline tööstuslik- ja põllumajandusjääde.

Peter Williams kinnitas, et „ Põhja Ameerikas ja Euroopas näeme varsti olukorda, kus ca. 10% või enam bensiinitanklaid asendatakse bioetanooli tanklatega. Meie tehnoloogia annab suure panuse kasvuhoonegaaside vähendamisele ja vähendab maailma nõudlust fossiilsete kütuste järele."

INEOS-e bioetanool paiskab õhku 90% vähem kasvuhoonegaase, kui tavaline bensiin või diiselkütus. Ühest tonnist jäätmetest saab toota ca. 400 liitrit etanooli, mida saab siis segada tavalise kütusega või see täiesti välja vahetada.

Tehnoloogia, mis on juba testtootmisüksuses järgi proovitud, kasutab lihtsat kolmeetapilist protsessi – esiteks kuumutatakse jääde ülikõrge temperatuurini, mille tõttu hakkavad eralduma gaasid; seejärel, läbi teatud patenteeritud protsessi, toidetakse gaasid loomulikul teel tekkivatele bakteritele, kes on võimelised tootma piisavas koguses etanooli; lõpuks etanool puhastatakse ja muudetakse sobivaks mootorikütustesse segamiseks.

Autotööstusel on täna isegi juba olemas mootorid, mis saavad efektiivselt töötada nii bioetanoolil, kui ka tavalisel kütusel.

Rohkem infot: INEOS; Energiasäästu portaal