Eesti Kalastajate Selts korraldas talgupäeva „Kaldad puhtaks“, mille raames koristati Pirita jõe kaldaid, et säilitada sealset Euroopas haruldast ökosüsteemi. Pirita jõgi on nimelt Euroopas üks väheseid kui mitte ainus suurlinnasisene jõgi, kus käib lõhe ja meriforell kudemas.

„Kaldad puhtaks aktsioon sai alguse juba üsna mitu aastat tagasi, kui märkasime sõpruskonnaga kalal käies on kallastel palju prügi. Hakkasime seda prügi kokku korjama, et endal oleks teinekord mõnusam kalal käia ning aastate jooksul tekkis selliseid mõttekaaslasi üha juurde ning see üritus sai traditsiooniks,“ sõnas „Kaldad puhtaks“ üks eestvedaja Erki Tammleht.

Juba mitmendat aastat järjest on kalamehed võtnud endale südameasjaks muuta Eestimaa loodus puhtamaks ning seda eelkõige seal, kus kalameestele endile silma hakkab – vee ja maa piiri pealt. Lisaks vastutustundliku keskkonda suhtumise levitamisele on ürituse eesmärk kaitsta kalade kudemispaiku.

Pirita jõgi väärib kaitset erilisel määral, sest tegemist on tänapäeva Euroopas ühe ainulaadsema jõega. „Pirita jõe teeb eriliseks asjaolu, et võrreldes muude Euroopa suurlinnu läbivate jõgedega, on Pirita jõe vesi üpris puhas. Lausa nii puhas, et lõhed käivad siin kudemas,“ sõnas talgute eestvedaja Timo Tintse.

„Pirita jõe kalarikkusele on kõvasti kaasa aidanud ka Vaskjala kalapääsude rajamine, mille tulemusena avanes uusi võimalusi kudemigratsiooniks. Samuti oleme lisaks prügi koristamisele kalameestega igal aastal kudemise perioodil röövpüüdjatele jahti pidanud,“ sõnas Erki Tammleht.

Kuigi Pirita jõgi on täna heas seisukorras, siis Läänemeri on endiselt üks reostatumaid veekogusid maailmas ning see langetab meie kõigi elukvaliteeti. Iga inimene saab parandada Läänemere elukeskkonda –  sorteerides prügi, suurendades taaskasutamist, vähendades igapäevast plastiku kasutamist, loobudes ühekordsetest toodetest ja kasutades keskkonnasõbralikke puhastusvahendeid.

Tallinnas toimub 4.-5. juunil kõrgetasemeline Läänemere Strateegia Aastafoorum, kus otsitakse lahendusi, kuidas lahendada Läänemere keskkonnaprobleeme, ühendada Läänemere piirkonda ja suurendada selle heaolu.