Esmaspäevast, 27.-28. oktoobrini toimub Luksemburgis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istung, kus arutatakse ka Eesti jaoks olulisi kalanduspunkte.

  • Veemajandus
  • 24. oktoober 2008
  • Merd pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Kalandusnõukogu peab kehtestama kalapüügivõimaluste piirangud iga kalaliigi või kalaliikide rühma kohta, samuti tuleb paika panna liikmesriikide vahel järgmise aasta kalapüügivõimalused.

Kalandusnõukogu soovib saavutada poliitilise kokkuleppe määruse osas, mis puudutab Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalusi ning lisatingimusi 2009. aastaks. Istungil kehtestatakse järgmise aasta kilu-, räime-, tursa- ja lõhepüügikvoodid.

Samuti soovib kalandusnõukogu saavutada poliitilise kokkuleppe süvamere kalaliikide püügivõimaluste osas aastateks 2009 ja 2010.

Keskkonnaministeeriumist osalevad istungil minister Jaanus Tamkivi, kalavarude osakonna juhataja Ain Soome ja rahvusvahelise koostöö osakonna peaspetsialist Tiina Tees.