Kas maal on elu? Kas põllumajandus on tulevikuäri? Milline toit on tervislik? Neile ja teistele maaelu puudutavatele küsimustele otsitakse oktoobrist vastust 20 koolis üle Eesti, kus Põllumajandusministeeriumi ja Eesti Väitlusseltsi koosöös korraldatakse väitluskoolitusi.

Väitlussari on järjekordne ettevõtmine noortesarja „Maal on mõnus“ raames, mis on Põllumajandusministeeriumi eestvõttel kestnud juba üle viie aasta. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seedri sõnul on maaelu tutvustamine noortele hädavajalik, sest seni oleme hädas sellega, et noored kipuvad pärast kooli lõpetamist linna. „Koolituste eesmärgiks on panna noori väitluse vormi kasutades kaasa mõtlema maaelu ja põllumajanduse teemadel, tutvustada maaelu väärtusi ja tekitada selleteemalist diskussiooni,“ lausus Seeder.

Väitluskoolitusel saavad noored omandada argumenteerimis- ja eneseväljendusoskust, esinemisharjutustes keskendutakse aga põhiliselt  maaeluga seonduval. Nii otsivad õpilased etteantud teemadel püstitatud väidetele põhjendusi, vaatlevad maaelu ja põllumajandust puudutavaid küsimusi nii jaatavalt kui eitavalt poolelt.

Põllumajandusministeerium on koolinoortele mõeldud üritusi egiidi all „Maal on mõnus“ korraldanud juba  aastast 2004. Varasemalt on toimunud nii essee-, joonistus-, foto-, luule- kui ka mitmeid projektikonkursse oma kodukoha elu-olu huvitamaks muutmise teemal.
Sarja esimene koolitus toimus reedel, 09. oktoobril,  Lääne-Risti Põhikoolis, teine koolitus leiab täna aset Varstu Keskkoolis Võrumaal.