Petuskeemidest ja pakkumistest on enamik inimesi küll kuulnud, kuid ikka ja alati leidub uusi lihtsameelseid. Petuskeeme on palju – võltsloteriid, erinevad pakkumised kiiresti suure raha teenimiseks, investeerimispüramiidid jne.

Kuidas aru saada, et tegemist on pettusega?

Finantspettustega tegelevad isikud reeglina:

 • kontakteeruvad sinuga omal algatusel kas e-kirja, posti või telefoni teel,

 • jätavad usaldusväärse inimese mulje, on korrektsed, viisakad, lahked ning sõbralikud;

 • kasutavad pealtnäha ametlikke kirjablankette ning nende poolt saadetud dokumendid on korrektselt koostatud;

 • kiirustavad sind tagant, et langetaksid kohe otsuse või allkirjastaksid kohe lepingu;

 • paluvad sul saata raha nende arvele kindlasti enne kui avaneb ahvatlev pakkumine või kantakse üle nö võidetud rahasumma.

Tavaliselt pakutakse midagi väga ahvatlevat:

 • tuleb teade, et sa oled võitnud loteriil või rahalise auhinna, kuigi sa ei ole sellisest loteriist ega loosimisest kunagi osa võtnud;

 • tehakse eksklusiivne ettepanek just sulle osaleda skeemis, mis kindlasti teenib kiiresti korraliku kasumi;

 • pakutakse võimalust teenida kergesti väga suur summa selle eest, et sa aitad kanda mitmete miljonite ulatuses raha pakkujate asukohariigist välja;

 • pakutakse võimalust osaleda investeerimisskeemis, mille tulemusena on võimalik teenida suur summa jne.

Enamikel juhtudel palutakse pettuse puhul:

 • saata sul mingi summa ettemaksuna – kas teenustasuna või muu näiliselt vajaliku maksuna. Nimekiri põhjustest, miks peaks raha ette ära maksma, on lõputu. Reeglina tähendab ettemaksu küsimine võimalikku pettus;

 • palutakse edastada isiklikud pangaandmed - arveldusarve number, krediitkaardi number, paroolid jms või isikuandme;

 • teatatakse, et enne võidu või preemia kättesaamist pead ostma mingit teenust ja tasuma selle eest ettemaksu.

Pane tähele!

 • Ära kunagi saada raha ega enda isiku- või pangaandmeid kellelegi enne, kui oled kontrollinud konkreetse eraisiku või ettevõtte tausta ning veendunud tehingu usaldusväärsuses!

 • Kui sulle saabub ahvatlev investeerimispakkumine ning selles esinevad mõned ülaltoodud tunnustest, siis tõenäoliselt on tegemist pettusega.

Finantsinspektsiooni hoiatusteated

 • Hoiatusnimekiri on loetelu isikutest, kes pakuvad või on teinud ettepaneku teenuse pakkumiseks Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvas tegevusvaldkonnas omamata vastavat tegevusluba või registreeringut.

 • Finantsinspektsioon avalikustab nimekirjas hoiatused isikute kohta, kellel puudub luba osutada Eestis tegevusluba nõudvaid finantsteenuseid, kuid kes on neid kas pakkunud või püüdnud pakkuda.

 • Samuti avaldab Finantsinspektsioon nimekirjas hoiatused isikute kohta, kes pakuvad või on pakkunud mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis teenuseid, mille osutamiseks on vajalik tegevusluba või kelle tegevust võib sellisena käsitleda, kuid vastava liikmesriigi järelevalve andmetel neil see õigus puudub.

 • Finantsinspektsiooni ei vastuta Euroopa Liidu liikmesriigi poolt Finantsinspektsioonile edastatud hoiatusteadete sisu õiguse või nendest tulenevate varaliste kohustuste eest ja neid ei saa pidada õigusnõuandeks.

Vaata täpsemalt Finantsinspektsiooni hoiatusi.

Artiklit aitasid koostada tarbijaveebi minuraha.ee spetsialistid.