5. novemberil toimub Tallinnas kõrgetasemeline jäätmekäitluskonverents „Kas prügi vabariik või prügivaba riik?“, kus teevad ettekande Indrek Tarand, Allar Jõks ja Ando Leppiman. Poliitikute debatil vaidlevad teema üle „Kas prügi vabariik või prügivaba riik?“ Indrek Saar, Erki Nool, Valdo Randpere ja Rein Ratas, juhatab Ainar Ruussaar.

„Eestis tuleb leida võimalus rakendada jäätmeseadust selliselt, et oleks tagatud nii jäätmehierarhiast kinnipidamine, odavus, tarbijasõbralikkus, keskkonda säästev ja majanduslikult otstarbekam lahendus,“ ütles Allar Jõks. „See eeldab erinevate huvide hoolikat kaalumist ja võtmeroll on siin Riigikogul. Paraku ilmnevad aga just siin ilmekalt Eesti demokraatia ehk rahva võimu kitsaskohad: seaduste ostmine ei ole enam erandlik. Olukord, kus rahvavõim hakkab asenduma rahavõimuga, peab ettevaatlikuks tegema igaühe."

„Ega kiviaeg ei lõppenud sellepärast, et kivid otsa said,” rääkis Eesti Energia taastuvenergia juht Ando Leppiman. “Nii ei saa ka prügilate aeg läbi prügi lõppemise, vaid uue mõtte saabumise tõttu. Uus aeg saabub siis, kui lõpetame prügi maasse tampimise ja võtame kasutusele jäätmetes peituva energia.“

„Eesti riik on praegu teelahkmel, kus peame otsustama – kas investeerida rohkem jäätmete ladestusse, mis on jäätmekäitluse hierarhia madalaimal tasemel – või pigem luua võimalusi investeeringuteks, mis oleksid jätkusuutlikud ning säästlikud,“ ütles Ragn-Sells ASi juhatuse esimees Rein Leipalu. „Aasta taaskasutaja konverentsiga püüame selle teema rohkem päevakajaliseks tõsta, et sünniksid kompetentsed otsused.”

Ragn-Sellsi ärijuht Agu Remmelga sõnul on väga oluline vahe, kas ladestame oma jäätmed prügilatesse ja meist saab prügi vabariik – või leiame võimaluse nende taaskasutuseks ringlussevõtu, kompostimise või energiakasutuse näol – ja oleme prügivaba riik. “Anname konverentsil üle ka Aasta Taaskasutaja auhinnad organisatsioonidele,  mis väärtustavad keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, valikkogumist ning maksimaalset taaskasutamist,” lisas Agu Remmelg.

Jäätmekäitluskonverents "Kas prügi vabariik või prügivaba riik?" toimub 5. novembril Tallinnas Swissotelis.