USA meedia teatel võivad USA kaitsejõud vähendada biokütuste kasutamist, kuna pingelise riigieelarve tõttu survestatakse kaitseministeeriumi kasutama odavamaid fossiilseid kütuseid.

  • Majandus
  • 31. mai 2012
  • Foto: pixabay.com/photos/agriculture-artificial-beaker-bio-4402811/

Kuigi USA kaitsejõududel on muljetavaldavad plaanid biokütuste kasutuselevõtmiseks, võib see sattuda löögi alla, kuna säästumeetmete tõttu võivad kaitsejõud lähitulevikus senisest järjest enam kasutama fossiilseid kütuseid, vahendas Vihreä Lanka.

USA armees on biokütuste kasutamise alal pioneeriks laevastik,  kusjuures tänavu juunis kavatseb laevastik Hawail korraldada kahepäevase näituse „Suur Roheline Laevastik“, milles osalevad laevad ja lennukid kasutavad vähemalt poole ulatuses biokütust.

Merelaevastik ongi praegu püstitanud eesmärgi, et aastaks 2020 oleks vähemalt pool kasutatavast kütusest mittefossiilset päritolu. Paraku on see eesmärk sattunudki nüüd löögi alla.

Samas on armees kulutanud juba praegu palju raha ja töötunde kaitsejõudude nn roheliseks muutmisel ja sarnaselt laevastikule on ka USA õhujõud seadnud endale eesmärgiks kasutada 2016 aastal 50 protsendi ulatuses biokütuseid.

Sealjuures pole tava- ja biokütuste hinnavahe sugugi väike. Nii näiteks on „Suurele Rohelisele Laevastikule“ ostetud 12 miljoni dollari eest 1,7 miljonit liitrit biokütust. Tavakütuse muretsemine oleks laevastikule maksma läinud aga neli korda odavamalt.

Ka Soome kaitsejõududes tahetakse senisest enam suurendada biokütuste kasutamist. Nii kaalutakse Soome õhujõududes Lufthansa eeskujul biokütuste suuremat kasutamist. Lufthansa alustas nimelt möödunud aastal transpordilendudel katseliselt Neste Oili spetsiaalse biopäritolu lennukikütuse kasutamist ning praegu uurib lennufirma biokütuste kasutamise mõju lennuturvalisusele.

Soome kaitsejõud ei taha aga projektist pikemalt rääkida, kuna biokütuste katsetamise rahastamine, biokütustele ülemineku ajagraafik ning tarnijatega lepingute sõlmimine on veel lahtised.