Tallinna Jäätmekeskus viis Mustamäe kuues kortermajas (420 korterit) läbi katseprojekti, mille tulemusel kasvas biolagunevate jäätmete liigiti kogumine ligi 50%.

Katseprojekti käigus jagati Mustamäe elanikele lävepakukampaania käigus biolagunevate jäätmete kogumiseks mõeldud kogumiskastid.

„Jäätmete liigiti kogumine nende tekkekohas on tõhus abi selleks, et neid paremini taaskasutada. Mujal maailmas on järjest rohkem levinud jäätmealased lävepaku kampaaniad, mis võimaldavad saavutada elanikega vahetu kontakti,“ selgitas abilinnapea Züleyxa Izmailova Mustamäe linnaosas tehtud kampaaniat.

Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Krisjan Mark ütles, et projekti tulemusel tõusis liigiti kogutud biojäätmete kogus esialgu 54,8%. Sarnaste kampaaniatega on tavapärane, et esialgne efekt on suur, kuid hiljem tuleb tegeleda taseme säilitamisega. Seetõttu hinnati projekti tulemust vahetult pärast kogumiskastide jagamist ning pool aastat hiljem, kui see protsent oli 4,5% võrra langenud. Kokkuvõttes oli siiski säilinud ligi 50% parem liigiti kogumise tase.

Katseprojekti eesmärgiks oli testida, kas ja kui palju soodustab elanikele biolagunevate jäätmete kogumiseks mõeldud kogumiskorvi jagamine biolagunevate jäätmete liigiti kogumist. Elanikele jagatud kogumiskast on disainitud spetsiaalselt biolagunevate jäätmete kogumiseks, ja on niiöelda hingav. Sellise kasti puhul ei teki ebameeldivat lõhna, samuti kaob kuni 20% jäätmete massist niiskuse eraldumise kaudu juba enne konteinerisse jõudmist. Kogumiskasti sisse käib biolagunev kott.

Kortermajad aitas välja valida Mustamäe linnaosa valitsus. Välja valiti need majad, mille korteriühistu teatas, et soovib kogumiskaste kogu majale. Ukselt uksele kampaania käigus õnnestus üle anda umbkaudu 40% korvidest ning Tallinna Jäätmekeskuse töötajad jätsid kogumiskaste ühistute juhatustele ka hilisemaks jagamiseks elanikele, keda ei olnud lävepakukampaania ajal kodus. Koos korviga anti elanikele rull 25 biolaguneva kotiga ning jäätmete liigiti kogumist õpetav jäätmeketas.

Katseprojekti tulemuse hindamiseks kaaluti kõigi kuue projektis osalenud kortermaja biolagunevate jäätmete konteinerid üks kuu enne ja üks kuu pärast kogumiskasti jagamist ning pool aastat hiljem. Hilisematel kaalumistel oli biojäätmete mahutites selgelt näha Tallinna Jäätmekeskuse poolt jagatud rohelisi biolagunevaid kotte.

Elanike suhtumine lävepakukampaaniasse oli positiivne, seda vaid mõne üksiku erandiga. Mõned elanikud korvi ei soovinud, sest neil oli juba alternatiivne jäätmete liigiti kogumise lahendus olemas. Sellisel juhul võeti hea meelega vastu rull biolagunevaid kotte. Kõigis kuues majas toimusid biojäätmete tühjendused kord nädalas 140 liitrise või 240 liitrise mahutiga. Üks ühistu on tänaseks tõstnud tühjendussagedust ühelt korralt kahele korrale nädalas.

Et Mustamäel läbi viidud katseprojekti saab lugeda edukaks, siis on Tallinna Jäätmekeskusel plaanis juba ulatuslikum kampaania.