Soovid teada, kui palju kemikaale on registreerinud Eesti ettevõtted või milliseid kemikaale on kõige rohkem registreeritud? Nüüd on võimalik seda jälgida Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehel, kus on statistika REACH-määruse all registreeritud kemikaalide kohta.

ECHA loodud interaktiivse kaardi vahendusel saab jälgida registreerimise statistikat 28 Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide kohta. Riikidel klikkides avaneb detailsem teave, võrrelda saab kahte riiki. Andmeid on võimalik vaadata ka graafikute ja tabelitena.

Interaktiivselt kaardilt saab vaadata: 

Registreeritud ainete arvu, nende registreerimise tüüpi (täielik või vaheaine), aine tüüpi (olemasolev või uus aine) ja eeldatavat kogust EL/EMP turul;

Registreerimiste arvu, nende tüüpi (täielik või vaheaine) ja registreerinud ettevõtte rolli (tootja, importija jne);

Kõige rohkem registreeritud aineid;

Kemikaale registreerinud ettevõtete arvu, nende suurust ja rolli tarneahelas;

Kõiki eelnevalt mainitud andmeid riikide ja aasta/kuu/nädala kaupa.

Lisaks on välja toodud nimekiri 2018. aasta juhtregistreerijatest, kes on märkinud end REACH-ITs toimiku esitajaks. Need andmed leiab klikkides Find your lead registrant.

ECHA omab ühte suuremat andmebaasi kemikaalidest, kus tänaseks on üle 17 000 aine, mis on registreeritud REACH-määruse kohaselt. 31. mail 2018 on viimane registreerimistähtaeg ettevõtetele, kes toodavad või impordivad aineid üle 1 tonni aastas.

Üldine teave Euroopa kemikaalitööstuse kohta, näiteks ettevõtete ja töökohtade arv ning käive, on kättesaadav Euroopa kemikaalide tööstuse nõukogu (Cefic) veebilehel.

Vaata lisaks: ECHA veebileht.