Kas olete kunagi arutlenud selle üle, kes peaks aitama kaasa noore inimese kasvamisele targaks tarbijaks? Selliseks, kes ei tormaks arutult SMS-laenu võtma, oskaks oma lepinguid lugeda ja kohustusi täita või kes ei kaotaks pead iga uue moeröögatuse ning allahindluse pärast.

On see kodu ja lapsevanemate, kooli ja õpetajate või ettevõtjate ning ühiskonna ülesanne?

Fakt on see, et noor on muutunud tänapäeva maailma turundajatele ning erinevatele teenustepakkujatele vägagi aktraktiivseks sihtrühmaks. Mobiilfirmade kõnekaardid, popid noortebrändid, mobiilhelinad ja taustapildid internetis – see on vaid osa tarbimismaailmast, mis noortele end säravalt pakub. Kuidas saab noor inimene selles ahvatlusi ja tingimusi täis maailmas aga hakkama ja kes teda selles osas peaks aitama?

MTÜ HeadEst ja Euroopa päevik kutsuvad neil teemadel arutlema konverentsile:

Kes õpetaks noore targalt tarbima? Tarbijahariduse võimalikkusest koolis
11. detsembril 2008 Tallinna Ülikoolis

Konverentsi eesmärk on koos haridusteadlaste, õpetajate, lapsevanemate ja ettevõtjatega arutleda selle üle, kuidas tarbimisteemasid aktiivsemalt ja atraktiivsemalt noorele esitleda. Konverentsi tähelepanu keskmes on eelkõige kooli ja õpetajate võimalused tarbijahariduse rakendamisel. Arvestades õpetajate suurt töökoormust, pakuvad erineva pedagoogid välja omapoolseid lahendusi ja ideid, kuidas tarbimisteematikat integreerida erinevatesse õppeainetesse ja kuidas koolitundides nutikalt ära kasutada ühiskonnas aktuaalseid teemasid.

Konverents on mõeldud kõigile, kes õpetavad või teavitavad noori või kes peavad noori oma klientideks või muus mõttes sihtgrupiks.

Konverentsile annavad laiema raamistiku teadlased ja ettevõtjad, kes arutlevad selle üle, millist klienti vajab tänapäeva ühiskond, kuidas on muutunud tarbimistrendid ja milline roll on noortel moodsal tarbimismaastikul.

Läbivad teemad
•    Milline on moodne noor tarbija?
•    Milline roll on koolil ja õpetajal iseseisva targa tarbija kasvatamisel?
•    Kas ja kuidas sobivad tarbimisteemad kooliprogrammi?
•    Kuidas muuta tarbijaharidus huvitavaks nii õpetajale kui õpilastele?

Esinejad
Oma mõtteid jagavad haridusteadlased Eestist ja Soomest, praktilisi nippe annavad edasi õpetajad Eesti koolidest ning noortele suunatud turundustegevusi tutvustavad kohalikud eraettevõtjad.

Toimumisaeg ja -koht
11. detsembril Tallinna Ülikoolis

Osalustasu
Registreerides enne 5. detsembrit 300 krooni
Registreerides peale 5. detsembrit 450 krooni

REGISTREERU SIIN

Konverentsi korraldab MTÜ HeadEst
Konverentsi rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium