Täna öösel toimus Tallinna Vanasadamas Eestis esmakordselt laevalt - laevale veeldatud maagaasi ehk LNG punkerdamine. Tallinna ja Helsingi vahel seilavat Megastari teenindab Elenger Marine kolmapäeval ristitud gaasitanker Optimus, varasema viie aasta jooksul on Megastari punkerdamine toimunud spetsiaalsetelt haagisveokitelt. 

„Eesti sadamates pole varem laevalt-laevale LNG punkerdamist tehtud, küll on aga meie meeskonnal vastav kogemus ja põhjalik koolitus olemas ning kõik möödus nagu plaanis oli ladusalt ja ohutult,“ märkis Optimuse kapten Kento Tamm.

„Enamus süsteeme on laeval dubleeritud ning risk miinimumi viidud, ka LNG kütusena on samuti üks ohutumaid – mida aasta edasi, seda rohkem me sadamates ja merel LNG punkrilaevasid töötamas näeme,“ sõnas Tamm. 

„Optimus lihtsustab oluliselt Megastari punkerdamist – laevalt saab punkerdada korraga suurema koguse LNG-d, kui varem punkerdasime haagisveokitelt mitu korda nädalas, siis nüüd piisab vaid ühest korrast. Laiemas pildis aga lisaks merele muutub õhk puhtamaks ka maanteedel ja sadamates, kuna ka Optimus ise kasutab kütusema LNG-d,“ märkis punkerdamisoperatsioonide juht Sergei Danilov.

„Laevandus on globaalselt otsimas uusi keskkonnasäästlikke lahendusi ja on täna üle minemas veeldatud maagaasi kasutusele. Piirkonnas opereeriv LNG punkrilaev lisab kindlust, et projekteeritavad ja valmimisjärgus olevad laevad saavad hakata siin kütusena kasutama LNG-d. Gaasitanker tähendab laevandusettevõtetele eelkõige kindlust keskkonnasäästlikuma kütuse tarneteks ja kasutusmugavust ning aja kokkuhoidu,“ lausus Danilov. 

LNG ehk veeldatud maagaas on väga kõrge energiasisaldusega ja selle kasutamiseks ei ole vajalik maagasivõrgu olemasolu. LNG-d kasutatakse energiatootmises, maismaa- ja meretranspordis. Tegemist on keskkonnasäästliku kütuseliigiga, mis võimaldab oluliselt vähendada CO2, NOx, SOx sisaldust heitgaasis ning see ei tooda praktiliselt üldse tahmaosakesi.

Optimuse teeninduspiirkonnaks kujuneb Läänemere Soome lahe piirkond ja selle lähiümbrus. LNG laev on võimeline punkerdama nii avamerel kui sadamates tankereid, kauba-, reisi- ja kruiisilaevasid, selle mahutid ja pumbad võimaldavad tarnida klientidele ühekorraga kuni 6000m3 veeldatud maagaasi kiirusega kuni 1000 m3/tunnis. Ligi saja meetri pikkuse LNG punkrilaeva ehitas Hollandi firma Damen.

2015. aastast peavad Läänemerel sõitvad reisi- ja kaubalaevad kasutama madala väävlisisaldusega keskkonnasõbralikumat kütust. LNG-le üleminekuga kaob peaaegu täielikult vääveloksiidi ja peenosakeste ning väheneb oluliselt lämmastikoksiidi heide. Samuti väheneb  CO2 emissioon.