2.-6. augustini toimub Genfis valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli ehk IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 50. sessioon, kus arutatakse kliimamuutust ja maad käsitleva eriraporti sisu üle, et see siis kinnitada. Eestit esindab kohtumisel Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

  • Kliima
  • 2. august 2019
  • Foto: Kliimastreikijad Riigikogu hoone ees. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Raport kannab pealkirja „Kliimamuutus ja maa: IPCC eriraport kliimamuutuste, kõrbestumise, säästva maakasutuse, toiduainetega kindlustatuse ja kasvuhoonegaaside voogude kohta maismaa ökosüsteemides“ (Climate Change and Land, an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems). Seekordse sessiooni peamine eesmärk on kinnitada eriraporti lühikokkuvõte, mis on mõeldud edasiseks kasutamiseks poliitikakujundajatele. Lisaks lühikokkuvõttele kiidetakse heaks ka üle 300-leheküljeline raporti täistekst, mille koostamisse on panustanud enam kui 100 teadlast 52. riigist.

Poliitikakujundajatele mõeldud lühikokkuvõte koosneb neljast osast:

A) Inimesed, maa ja kliima soojenevas maailmas;

B) Kohanemise ja leevendamise võimaluste valikud;

C) Võimalikud reageerimise valikud;

D) Lähiaja tegevused.

Käesolev raport on kooskõlas juba eelnevalt ilmunud ning korduvalt tsiteeritud IPCC 1,5 kraadi raportiga, mis toob välja 1,5 kraadise globaalse temperatuuri tõusuga seotud ohud ning rõhutab jõulisemate meetodite kaalumist säästva arengu eesmärkide ning kliimamuutuste leevendamise ja kohanemisega seotud tegevuste juures.

Maaressurss on seotud nii majanduse, kultuuri kui tervisega. Maismaal on oma roll kliima reguleerimisel - seda nii kasvuhoonegaaside allika kui neelajana, aerosoolide allikana, samuti ka vee ja energia allika ning neelajana. Taaskord võib tõdeda, et Eesti asub õnnelikus piirkonnas, kus joogivee ja toidu puudus või viljaka maa kõrbestumine endast äärmuslikku ohtu ei kujuta.

„Eriraportis toodud sõnumeid tuleb siiski meilgi tõsiselt võtta – mõistuspärane maa- ja metsakasutus aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning nendega kohanemisele, rääkimata sellest, et säilivad ökosüsteemid, bioloogiline mitmekesisus ning inimestele eluks vajalikud ressursid.“ sõnastas raporti olulisuse Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

Kui sessioon eriraporti heaks kiidab ja kinnitab, toimub seda avalikkusele tutvustav pressikonverents Genfis 8. augustil, mis on jälgitav ka otseülekandena.

Septembris tuleb kinnitamisele veel teinegi eriraport, mis kirjeldab kliimamuutuste mõju ookeanidele ja krüosfäärile.