Keskkonnaamet rajab Räpinasse jäätmeklassi, mis võimaldab õpetada tänapäevase jäätmekäitluse põhitõdesid. Põlvamaa keskkonnamajas saab tulevikus tervikliku ülevaate jäätmekäitluse põhiprotsessidest: jäätmete tekkest ja sortimisest, kogumisest ja veost, materjalikasutusest, biokäitlusest, põletamisest ja ladestamisest.

Kaasaegses õppeklassis on muu hulgas vahvad mängud, mudelid, stendid, fotod, näidised ning arvuti- ja videotehnika. Õppetöö praktilist poolt toetavad jäätmealased videoklipid, kätt on võimalik harjutada nii prügi sortimise mängudes kui ka arvutiprogrammi abil kompostimist simuleerides. Komposti lagundajaid kompostitoormes on võimalik vaadelda binokulaaridega. Prügilamaketi abil saab selgeks kaasaegse prügila ehituse ja UV-lambiga määrata plasti liigi. Vaadata ja katsuda saab jäätmetest tehtud materjale kui prügikunsti taieseid.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Mari Kala sõnul on ametil Eestis mitmeid loodusõppeklasse, keskkonnakaitse tehnilisemat poolt tutvustav on aga esimene. „Jäätmeklass aitab tutvustada rohkem ka keskkonnakasutuse valdkonda. Sihtgrupiks peame eelkõige kooliõpilasi, kuid kuna ekspositsioon on tõeliselt põnev, on oodatud kindlasti kõik teisedki huvilised,“ lausus Kala.

Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtivspetsialisti Rein Kalle sõnul oli idee jäätmeklass rajada juba ammu ja tänu keskkonnaameti loomisele ja Põlvamaa keskkonnamaja valmimisele saab plaanid nüüd ellu viia. „Põlvamaa ja Räpina on jäätmeklassi jaoks hea koht – siin on nii paberivabrik kui ka tihe jäätmejaamade ja kompostimisväljakute võrgustik, mis jäätmeklassi tegevust toetavad“.

Jäätmeklassi projekti rahastamist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, tööd teeb OÜ Ten Twelve ja projekti maksumus on 72 265 eurot. Klass valmib 2013. aasta veebruariks.