Selle nädala jooksul külastab Matsalu ja Soomaa rahvusparke Euroopa Kaitsealade Liidu sõltumatu hindaja. Keskkonnaamet taotleb mõlemale turismipiirkonnale säästva turismi kaubamärgi staatust, et aidata kohalikul loodusturismil areneda.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 17. juuni 2020
  • Foto: Välishindaja Rolands Auzinš Rannajõe vaatetornis vaatega Kasari luhale/Nele sõber

 Säästva turismi sertifikaat on Euroopa Kaitsealade Liidu tunnustus kaitsealade piirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, kuna see on loodussäästliku turismi kvaliteedimärk. „Teisalt toob tunnustus piirkondade edendajatele kaasa kohustuse sellega jätkata, et olla kooskõlas looduskaitseliste eesmärkidega. Teine võtmesõna on kohalike elanike kaasamine,“ sõnas Keskkonnaameti looduskaitse osakonna projektijuht Nele Sõber.

Välishindaja Rolands Auzinš tutvub külaskäigul 15.–19. juunini looduskaitseliste tegevustega mõlema rahvuspargi piirkonnas, kohtub kohalike ettevõtjatega ning omavalitsuste esindajatega.

„Matsalu ja Soomaa piirkonnad on tegelikult rahvusparkidest laiemad. Ehkki paljud kohalikud tooted ja teenused jäävad kaitsealadelt välja, mõjutavad need kaitsealasid siiski. Seetõttu on oluline analüüsida kõiki koostöö aspekte nii, et need toetaksid kohalikku majandust, hoides samal ajal piirkonna loodusväärtusi ja kultuuripärandit,“ sõnas Nele Sõber.

Nii Matsalu kui ka Soomaa turismi edendajad on eelneva pooleteise aasta jooksul arutanud kohalike sidusrühmade esindajatega piirkondade arengueesmärke ja tegevusi. Kokku on lepitud järgmise viie aasta tegevuskava, mille elluviimine sõltub koostöö tulemuslikkusest.

Euroopa Kaitsealade Liidu välja töötatud säästva turismi põhimõtted aitavad tagada kvaliteetse turismiteenuse pakkumise kaitsealadel ja nende lähipiirkonnas. Säästva turismi sertifikaat tõstab sihtkoha rahvusvahelist mainet ning aitab piirkonda tutvustada keskkonnast hoolivatele külalistele.

Soomaa rahvuspargile taotleb Keskkonnaamet rahvusvahelist tunnustust esimest korda. Matsalu piirkonnale omistati sama kaubamärk 2015. aastal, sel aastal soovitakse staatust uuendada. Tunnustuse saajad selguvad aasta lõpuks.

  •     Säästva turismi kaubamärgi staatust taotleb Keskkonnaamet koostöös Matsalu turismipiirkonna koostöövõrgustikuga MTÜ Terra Maritima, Soomaa piirkonnas aga koos Tipu Looduskooli ja Rohelise Jõemaa Koostöökoguga.
  •     Euroopa Kaitsealade Liidul  on üle 400 liikme rohkem kui 40 Euroopa riigist, nende seas kaitsealade administratsioonid, looduskaitse organisatsioonid ja mittetulundusühingud. Keskkonnaamet kuulub liitu alates 1991. aastast.
  •     Euroopa Kaitsealade Liidu eesmärk on olemasolevate kaitsealade edendamine ja uute kaitsealade loomisele kaasa aitamine. Liidu võrgustik teeb tööd inimeste teadlikkuse suurendamiseks ja mõjutab Euroopa Liidu poliitikat, et kindlustada loodusväärtuste säilimine.
  •     Liidu säästva turismi võrgustikuga on praeguseks ühinenud 102 sihtkohta 15 riigist.
  •     2019. aastal sai tunnustuse Lahemaa rahvuspargi piirkond.
  •     Soomaa, Matsalu ja Lahemaa rahvusparkide piirkondade esindajaid ühendab aktiivne koostöö. Kaitsealade arendamiseks on õpitud teiste seas Läti, Sloveenia ja Portugali kaitsealade kogemustest.