Keskkonnaamet teostab plaanilist pesitsusrahu kontrolli Politsei-ja Piirivalveameti kaugseire toel. Droonide abil vaadeldakse metsamassiive ning vaatluse eesmärgiks on tuvastada seirelendudega metsades metsalangetusmasinad.

Keskkonnaameti Ida- ja Lääne- Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenisi sõnul hoiab droonide kasutamine pesitsusjärelevalves kokku ressurssi ning aitab ameti ees seisvaid ülesandeid efektiivselt lahendada.

„Me väärtustame inimeste tööd ning kasutame innovaatilisi lahendusi pesitsusjärelevalve efektiivsemaks elluviimiseks. Droonidest on suur abi just metsamassiivides vaatluste tegemisel, sest ilma kaugseiredroonide abita nõuab see suurte alade läbikäimist raskesti ligipääsetavates kohtades,“ selgitas Lizdenis.

Kaugseiret teeb Keskkonnaamet vastavalt võimalustele kogu pesitsusrahu perioodi vältel. Enamasti on eesmärgiks saada objektist terviklik ülevaade ja tuvastada metsades metsalangetusmasinad

„Hetkeseisuga on kaugseire vaatlus tehtud Ida-Virumaal, kuid selline võimekus on olemas kõikides maakondades. Seniste seirelendudega raietegevust ja rikkumisi tuvastatud ei ole. Küll aga metsades on toimetamas nähtud metsauuendustehnikat ja maaparandussüsteemide hooldusega tegelevaid ekskavaatoreid,“ ütles Käthlyn Lizdenis.

Keskkonnaamet kasutab ligi 50 mehitamata õhusõidukit nii järelevalves operatiivselt objektide ülevaatuseks kui ka planeeritud lendudena objektide mõõdistamiseks. Amet on varustanud droonidega kõik oma bürood ja koolitanud ligi 70 pilooti.

Keskkonnajärelevalve huvides tehtavad droonilennud on nähtaval droonilendude kaardil.

Pesitsusrahu järelevalve statistika

  • Tänaseks on Keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamist kontrollinud 1543 maaüksusel.
  • Keskkonnakaitseinspektoritel on tulnud peatada 16 raiet, kaitsealadel raietegevust avastatud ei ole.
  • Paikvaatlustega on raiete peatamise kohtades tuvastatud neli kaitsealust liiki kolmel kinnistul. 
  • Eelmisel aastal pesitsusrahu ajal peatati 32 raiet ja tuvastati 10 kaitsealuse liigi pesitsemine.