Keskkonnaamet tuletab meelde, et alanud on keskkonnakasutusega seonduvate aastaaruannete esitamise periood. Jäätme- ja välisõhu saastamisega seotud aruanded tuleb esitada 31. jaanuariks, veekasutuse aastaaruanne hiljemalt 1. märtsiks.

Aastaaruannetega kogutakse üleriigiliselt vajalikku keskkonnaalast informatsiooni, mille abil on riigil võimalik hinnata keskkonnakasutuse ulatust ja trende, anda avalikkusele sellekohast teavet ning planeerida vastavaid strateegiaid. Kogutud andmeid kasutatakse ka siseriiklike ja rahvusvaheliste statistiliste aastakokkuvõtete koostamisel.

Aruanne tuleb esitada jäätmealase tegevuse,  samuti veekasutuse ja välisõhu saastamisega seotud tegevuse kohta 2015. aastal ning see on kohustuslik kõikidele isikutele, kellele on väljastatud keskkonnakompleks-,  jäätme-, vee-, välisõhu saaste- või erisaasteluba või registreerimistõend.

Jäätmearuanne esitatakse jäätmearuandluse infosüsteemis JATS ja välisõhu  saastamisega seotud aruanne välisõhu saasteallikate infosüsteemis OSIS.

Veekasutuse aastaaruanne esitatakse veebipõhisesse andmebaasi VEKA, mis avatakse 1. veebruaril 2015. aastal.

Täpsem info aruannete täitmise kohta on leitav Keskkonnaameti kodulehel: välisõhk, jäätmed, veekasutus.